Momentum+

 

Momentum+ - JA tema er JAs faglige temamagasin. Bladet udkom første gang den 22. maj 2003 i et oplag på 6.025 (ifølge Dansk Oplagskontrol).  

I 2013 skiftede moMentum navn til moMentum+, og fagtidsskriftet moMentum+ blev i 2013 og 2014 udgivet 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret i et samarbejde med DM.
 
Fra 2015 står JA igen alene med udsendelsen af moMentum+, et trykt temamagasin kun for JA-medlemmer, der udgives 4 gange om året. Fra 1. juni 2018 skrives titlen Momentum+  

 
Målsætning for Momentum+ i 2019
 
 • Momentum+ er JAs temamagasin, der henvender sig til beslutningstagere, journalister, undervisere på gymnasier og universiteter m.fl., medlemmerne, potentielle medlemmer samt studerende.  
 • Momentum+ skal profilere JA-medlemmernes faglighed inden for særligt natur, miljø og fødevarer. 
 • MoMentum+ skal være dagsordensættende og formidle viden om aktuelle emner inden for medlemskredsenes faglige ressort. 
 • Momentum+ skal være den platform, der skaber nye relationer og styrker netværksdannelsen på tværs. 
 • Momentum+ beskæftiger sig med fag- og samfundsaktuelle emner, der også refererer til JA strategiplan 2017-21. 
 • Momentum+ er en del af JAs samlede medieportefølje, hvor samspil og genkendelighed er et mål.
 • Momentum+ følges efter hver udgivelse af mindst ét eksternt arrangement, typisk debatmøde eller konference, der markedsføres såvel internt som eksternt.
Redaktionelle principper
 
 • Momentum+ er et journalistisk blad, der udkommer 4 gange årligt. 
 • Momentum+ har en politisk og en redaktionel leder i hvert nummer, der begge forholder sig til bladets emne. 
 • Momentum+ bringer udvalgte, navngivne manuskripter, der indgår i temaets faglige helhed - fortrinsvis tilvejebragt på opfordring fra redaktionen.  
 • Momentum+ optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. moMentum+ optager heller ikke annoncer fra organisationer, som er i direkte konkurrence med JA.

Organisation

 • Momentum+ tilrettelægges af en temaredaktør.  
 • Herudover er Momentum+s organisation den samme som JA Aktuelts. ​​​​​​​

 Kontakt JA

Mikael Bent Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2018

 Læs Momentum+