moMentum+

 

moMentum+ - Jord & Viden tema er JAs faglige temamagasin. Bladet udkom første gang den 22. maj 2003 i et oplag på 6.025 (ifølge Dansk Oplagskontrol).  

I 2013 skiftede moMentum navn til moMentum+, og fagtidsskriftet moMentum+ blev i 2013 og 2014 udgivet 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret i et samarbejde med DM.
 
Fra 2015 står JA igen alene med udsendelsen af moMentum+, et trykt temamagasin kun for JA-medlemmer, der udgives 4 gange om året.  

 
Målsætning for moMentum+ i 2018
 
 • moMentum+ er JAs fagtidsskrift, der henvender sig til beslutningstagere, journalister, undervisere på gymnasier og universiteter m.fl., medlemmerne, potentielle medlemmer samt studerende.  
 • moMentum+ skal profilere JA og medlemmernes faglighed inden for særligt natur, miljø og fødevarer. 
 • moMentum+ skal være dagsordensættende og formidle viden om aktuelle emner inden for medlemskredsenes faglige ressort. 
 • moMentum+ skal være den platform, der skaber nye relationer og styrker netværksdannelsen på tværs. 
 • moMentum+ beskæftiger sig med fag- og samfundsaktuelle emner, der også gerne inddrager JAs aktuelle indsatsområder. 
 • moMentum+ er en del af JAs samlede medie portefølje, hvor samspil og genkendelighed er et mål.
 • moMentum+ følges efter hver udgivelse af mindst ét eksternt arrangement, der markedsføres såvel internt som eksternt.
Redaktionelle principper
 
 • moMentum+ er et journalistisk blad, der udkommer 4 gange årligt. 
 • moMentum+ har en politisk og en redaktionel leder i hvert nummer, der begge forholder sig til bladets emne. 
 • moMentum+ bringer udvalgte, navngivne manuskripter, der indgår i temaets faglige helhed - fortrinsvis tilvejebragt på opfordring fra redaktionen.  
 • moMentum+ optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. moMentum+ optager heller ikke annoncer fra organisationer, som er i direkte konkurrence med JA.
Organisation
 
 • moMentum+ tilrettelægges af en temaredaktør.  
 • Herudover er moMentum+s organisation den samme som Jord & Videns. ​​​​​​​

 Kontakt JA

Mikael Bent Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017

 Læs moMentum+