Debatmøde: Når dyrevelfærd mærkes

 

JA og moMentum+ inviterer til debatmøde: Når dyrevelfærd mærkes
Hvilken dyrevelfærd for produktionsdyr skal vi stile efter, og hvordan mærkes de
produkter, detailhandelen tilbyder os forbrugere?

Adskillige generationers avlsarbejde har skabt nogle produktionsdyr, som er langt fra deres naturlige tilstand. Hvordan indgår den viden i diskussionen af dyrevelfærd?

Hvorfor er dyrevelfærdsmærker endt som en konkurrencefaktor i handelen – er det rimeligt over for dyrene – og forbrugerne?

Kom og hør oplæggene og deltag i debatten.

Du kan møde Mette Kirkeskov Sie fra Fødevarestyrelsen, CSR-direktør Signe Frese fra Coop, dyrlæge Hanne Lerche Voogd fra Kvægdyrlægernes Midt, agronom og veterinærpolitisk chef Per Olsen fra Landbrug & Fødevarer samt agronom og landbrugspolitisk chef Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. JA byder på en sandwich og vand under mødet.