Live fra debatmødet "Insekter som foder og fødevare"

​​​
JA, DM OG DDD INVITERER TIL DEBATMØDET "Insekter som foder og fødevare"
 
Debatmødet transmitteres live herover.
 
Torsdag den 5. februar kl. 17 - 20 i Magisterforeningens kantine, Peter Bangs Vej 30, København.
 
Hvilke potentialer ligger der i at anvende noget så kulturfjernt som insekter til menneskelig føde i den vestlige verden? Og vil vi fodre vores husdyr med fx insektmel på basis af melorme? Spørgsmålene bliver rejst på dette debatmøde, der tager afsæt i temamagasinet moMentum+ fra november 2014 med titlen »Insekter til foder og føde«.
Det overordnede budskab i moMentum+ er, at der er tre gode grunde til at anvende insekter til foder og føde: Bæredygtighed, socioøkonomi samt sundhed og smag.
Herudover er der potentiale i insektfoder til vores husdyr - fjerkræ er fra naturens side nok glade for insekter, men hvad med de andre af vores husdyr? Med insekter som foder vil vi kunne begrænse eller måske slutte den klimaproblematiske, miljøødelæggende og dyre import af soja. Men er det moralsk set prisen værd?
Og hvor langt er vi med produktionsanlæg, kontrol, fødevaresikkerhed og andre risici?
Vi prøver budskaberne af i en »retssag«, hvor de tre forfattere i temamagasinet fremlægger deres standpunkter, understøttet af vidneudsagn og afstemninger blandt deltagerne.
 
Program:
17.00 - Velkomst ved overdommer og ordstyrer Ingrid Stage (DM). Første afstemning og præsentation af dommere, advokater og vidner samt første oplægsholder.
 
17.10 - Insekter som fremtidens produktionsdyr - en global udfordring. Jørgen Eilenberg.
 
17.20 - Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner. Ordstyrerrollen overlades kl. 17.30 til Jakob Svendsen-Tune (JA), som præsenterer anden oplægsholder.
 
17.30 - Insekter som foder - et bæredygtigt alternativ. Christian Holst Fischer.
 
17.40 - Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner.
 
17.50 - Anden afstemning. Herefter debat mellem deltagere, advokater og vidner.
 
18.15 - Johs Evans, ledende forsker på Nordic Food Lab, præsenterer visionen for insekter som fødevare og introducerer en smagsprøve.
 
18.25 - Sandwich, drikkevarer, smagsprøver på insekter samt networking
 
18.55 - Ordstyrerrollen overtages af Carsten Jensen (DDD), som præsenterer tredje oplægsholder.
 
19.00 - Potentialer fra insekternes verden - med mest fokus på fødevaresikkerhed. Anders Permin.
 
19.10 - Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner.
 
19.20 - Tredje afstemning og afsluttende debat mellem deltagere, advokater og vidner.
 
19.50 - Gentagelse af første afstemning. Overdommer Carsten Jensen konkluderer og de to meddommere kommenterer evt.
 
20.00 - Tak for i aften.