Konference - Faglighed og gennemslagskraft, evnen til at nå resultater

 

JA arrangerer i samarbejde med DLBR en faglig konference, der er åben for alle interesserede. Konferencen gennemføres med fælles start og slut for alle deltagere, og to parallelle spor, hvor hver enkelt vælger netop det spor, der interesserer ham eller hende mest.

Som JAere skal vi træde frem og sætte vores faglige aftryk på vores arbejdsplads, i erhvervet og i samfundsdebatten inden for natur, miljø og fødevarer. Derfor har vi valgt titlen »Faglighed og gennemslagskraft - evnen til at nå resultater«.

Konferencen indledes ved journalist Troels Mylenberg, der vil se på pressens rolle og dens syn på vores fagområder.

De to spor kan følges via livestream herunder.

Spor 1 - Hvordan sælger vi faglighed til landbruget?
Moderator: Heidi Hundrup Rasmussen, SEGES

 • Hvad skal til for at slå igennem? v/ moderatoren
 • Hvad driver samspillet mellem rådgiver og »kunde«
  v/ dyrlæge Hans Jørgen Andersen
 • Moderne landmænd - hvad har de brug for?
  v/ Esben Graff Jensen, Håstrupgård ApS
 • Rådgiver med succes - hvad gør de bedste bedre?
  v/ Ejler Petersen, chef for miljø og svinebrug i Centrovice

 

Spor 2 - Hvordan slår vores faglighed igennem?

 •  … i ministerierne v/ vicedirektør Hans Karsten,
  Miljøstyrelsen
 • … i kommunerne v/ direktør Søren Gais Kjeldsen,
  Aalborg og formand for Kommunalteknisk Cheffor.
 • At sætte en dagsorden
  v/ forstander Thomas Færgeman, Skovskolen
 •  Interesseorganisationer og troværdighed
  v/ miljøchef Hans Thysen, SEGES