Har glyphosat en fremtid?

 

Livestream del 1/2 - Faglige oplæg (1 t 57 min.)

 

Livestream del 2/2 - Efterfølgende debat (14 min)

JA inviterer til debatmøde: Har glyphosat en fremtid?

Hvis et sprøjtemiddel med glyphosat som fx Roundup skal kunne markedsføres i EU, så kræver det en godkendelse i EU.

Glyphosat er det mest solgte og anvendte aktivstof i ukrudtsmidler i Danmark. Men EUs »Stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder« stemte den 9. november nej til et kompromisforslag om en fornyelse af godkendelsen af glyphosat i 5 år.

For fjorten dage siden stemte Kommissionen nej til en 10årig godkendelsesperiode. Kommissionen har sendt forslaget til appeludvalget, der skal mødes den 27. november.

Debatmødet afholdes torsdag den 7. december kl. 17-19 på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Thorvaldsensvej 40, KU.

PROGRAM:

  1. Den politiske proces og sundhedsvurderingen frem til nu (Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen)
  2. Glyphosat - hvordan virker det i planter, og hvad sker i marken mht. binding, nedbrydning og nedsivning? (Nina Cedergreen, PLEN)
  3. Toksiske forhold hos dyr – fx tarmproblemer hos husdyr (Marting Tang Sørensen, AU)
  4. Er der alternativer til Glyphosat? (Jens Erik Jensen, SEGES)
  5. Risikovurdering og risikoopfattelser (Nina Cedergreen, PLEN)


Dernæst debat, styret af Svend Christensen (PLEN).

Velkomst og tak for i aften ved JA formanden Hans-Henrik Jørgensen. ​