Fremtidens afgrøder uden kemi

 

Der har desværre vist sig en teknisk fejl i den gemte optagelse af debatmødet "Fremtidens afgrøder uden kemi", hvorfor debatmødet ikke kan ses eller genses her via hjemmesiden.

JA inviterer til debatmøde med emnet: "Fremtidens afgrøder uden kemi"


Debatmødet finder sted onsdag den 25. oktober kl. 17-19.30 i auditorium A2-70.03 ved Marmorhallen, Thorvaldsensvej 40, KU SCIENCE.

Kan vi opnå at få et landbrug og et gartnerierhverv, som i fremtiden producerer fødevarer helt uden pesticider?

Nogle forskere siger ja - andre har deres tvivl eller mener nej. Jasigerne fremhæver en bred vifte af initiativer, som de sætter deres lid til. Og nogle af de initiativer vil vi drøfte på mødet. Fx:
Sædskifter, dyrkningsmetoder, ny teknologi, afbalanceret gødskning og vanding, beskyttelse af skadedyrenes naturlige fjender. Biologisk bekæmpelse, der sker i et samspil med naturens egne mekanismer - det kan være at sprede bakterier eller svampe, som dræber skadedyr. Vi vil også se på forbeholdene - virker det? Hvad koster det? Har erhvervet råd til at eksperimentere?

Kom og få en debat med:

  • Jørgen Eilenberg: EU ønsker at fremme biologisk bekæmpelse. Hvad kan de gøre? Hvad vil de gøre?
  • Helle Mathiassen: Gartnerirådgivningen vil udvikle nye metoder i kampen mod skadedyr. Viden og merværdi er i højsædet!
  • Lene Sigsgaard: Integreret plantebeskyttelse har en bred vifte af muligheder før den sidste udvej - pesticider.
  • Erik W. Hansen: Droner kan sprede nyttedyr på friland. Er det fremtiden for en effektiv, biologisk bekæmpelse?

Debatmødets deltagere har alle medvirket i moMentum+ temamagasinet »Fremtidens plantebeskyttelse uden kemi«, juni 2017.