Jord & Viden

 
Jord & Viden er medlemsblad for JA og dermed også fagblad for studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, bioteknologi og fødevarer. Medlemmerne er hovedsageligt beskæftiget med administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse.

Bladet udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd.
 
I 2018 udkommer Jord & Viden 8 gange i et oplag på godt 5.000 stk.

​​Målsætning for Jord & Viden i 2018
 
 • Jord & Viden henvender sig til alle medlemmer og har derudover en række fokuserede målgrupper, der justeres løbende i forhold til JAs indsatsområder.  
 • Jord & Viden skal huske medlemmerne på forbindelsen til JA og gennem sine historier synliggøre JAs værdi for medlemmerne. 
 • Jord & Viden skal bidrage til en fælles faglig identitet i JA.  
 • Jord & Viden skal formidle og synliggøre JAs ydelser til medlemmerne. 
 • Jord & Viden profilerer medlemmerne og fortæller om jordbrugsakademikerne som mennesker og om arbejdsliv, karriereforløb og faglige kompetencer.  
 • Jord & Viden er kort fortalt et fagblad fra JA til medlemmerne om JA og medlemmerne. 
 • Jord & Viden er en del af JAs samlede medie portefølje, hvor samspil og genkendelighed er et mål. 

Redaktionelle principper

 • Jord & Viden er et journalistisk blad, der redigeres således, at det er debat- og identitetsskabende såvel som informationsorgan for JAs medlemmer. 
 • Jord & Videns leder udtrykker formandens/udvalgsformandens holdning. Lederen skrives med signatur.  
 • Jord & Viden har ingen censur af debatindlæg, og debatten er åben for alle. 
 • Jord & Viden accepterer kun navngivne indlæg. 
 • Jord & Viden optager uopfordret indsendte manuskripter, hvis de falder inden for bladets emneområder. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte manuskripter.  
 • Jord & Viden arbejder med en række indsatsmålgrupper.
 • Jord & Viden optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. Jord & Viden optager heller ikke annoncer fra organisationer, som er i direkte konkurrence med JA. Stillingsannoncer er undtaget.

Organisation 

​​​Jord & Videns redaktion arbejder selvstændigt og journalistisk med handlefrihed inden for medieansvarsloven og JAs målformulering for den samlede kommunikationsvirksomhed.
 
 • ​Den ansvarshavende redaktør er ansat i Fællessekretariatet.  
 • Den ansvarshavende redaktør refererer politisk til JAs Profileringsudvalg og bestyrelse, administrativt til kommunikationschefen.

 Kontakt JA

Marianne Tinggaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-04-2018

 Læs Jord & Viden