JA Aktuelt

 

Fra den 1. juni 2018 hedder JAs medlemsblad JA Aktuelt og afløser dermed titlen Jord & Viden, der har været benyttet siden 1992. Navneskiftet sker samtidig med, at JA har fået nyt visuelt udtryk - læs mere her

JA Aktuelt er fagblad for studerende, bachelorer og kandidater inden for det faglige fællesskab, der beskæftiger sig med natur, miljø og fødevarer. Medlemmerne skaber løsninger inden for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion, en sund urbanisering og en styrket natur i det danske kulturlandskab.

Bladet udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd.
 
I 2018 udkommer Jord & Viden/JA Aktuelt i alt 8 gange i et oplag på godt 5.000 stk.

​​Målsætning for JA Aktuelt i 2018
 
 • JA Aktuelt henvender sig til alle medlemmer og har derudover en række fokuserede målgrupper, der justeres løbende i forhold til JAs indsatsområder.  
 • JA Aktuelt skal styrke medlemmernes faglige identitet såvel som forbindelsen til JA og gennem sine historier synliggøre JAs værdi for medlemmerne. 
 • JA Aktuelt skal bidrage til en fælles faglig identitet i JA.  
 • JA Aktuelt skal formidle og synliggøre JAs ydelser til medlemmerne. 
 • JA Aktuelt profilerer medlemmerne og fortæller om JAerne som mennesker og om arbejdsliv, karriereforløb og faglige kompetencer.  
 • JA Aktuelt er kort fortalt et fagblad fra JA til medlemmerne om JA og medlemmerne. 
 • JA Aktuelt er en del af JAs samlede medieportefølje, hvor samspil og genkendelighed er et mål. 

Redaktionelle principper

 • JA Aktuelt er et journalistisk blad, der redigeres således, at det er debat- og identitetsskabende såvel som informationsorgan for JAs medlemmer. 
 • JA Aktuelts leder udtrykker formandens/udvalgsformandens holdning. Lederen skrives med signatur.  
 • JA Aktuelt har ingen censur af debatindlæg, og debatten er åben for alle. 
 • JA Aktuelt accepterer kun navngivne indlæg. 
 • JA Aktuelt optager uopfordret indsendte manuskripter, hvis de falder inden for bladets emneområder. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte manuskripter.  
 • JA Aktuelt arbejder normalt med en række indsatsmålgrupper.
 • JA Aktuelt optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. JA Aktuelt optager heller ikke annoncer fra organisationer, som er i direkte konkurrence med JA. Stillingsannoncer er undtaget.

Organisation 

​​​JA Aktuelts redaktion arbejder selvstændigt og journalistisk med handlefrihed inden for medieansvarsloven og JAs målformulering for den samlede kommunikationsvirksomhed.
 
 • ​Den ansvarshavende redaktør er ansat i Fællessekretariatet.  
 • Den ansvarshavende redaktør refererer politisk til JAs Profileringsudvalg og bestyrelse, administrativt til kommunikationschefen.

 Kontakt JA

Marianne Tinggaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 29-10-2018

 Læs JA Aktuelt