Medlemsundersøgelse 2011

 
​​​OBS: JA har gennemført en ny medlemstilfredshedsundersøgelse i november 2013, der har sin egen underside.
 

På JAs udvalgs- og bestyrelsesseminar den 1. og 2. april blev resultatet af den medlemsundersøgelse der blev indledt i starten af 2011 fremlagt. Hovedrapport og specialrapport findes i arkivet nederst på siden.

Medlemsundersøgelsen bidrager blandt andet til organisationens interne udviklingsproces ved at give JA et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det strategiske arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne.

Takket være medlemmernes klare svar er der nu sat fokus på en række indsatsområder og man fik udpeget de ansvarlige for indsatsen - indsatsområder med ansvarlige tovholdere i parantes beskrives herunder. 


 
Yderligere information om seminaret og debatten kommer i Jord og Viden.

 
  • JAs indsats for at sikre medlemmer gode løn- og ansættelsesforhold
Bl.a. flere resultater af JA’s indsats i Jord og Viden og på hjemmesiden. (Forhandlingsudvalget)

 
  • Kvaliteten af JAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv.
Bl.a. I forhold til medlemmernes trivsel, men også holdningspapir – fx om klima, vand, energi og arbejdsmarkedsforhold til repræsentantskabsmøde 2011. (Bestyrelsen)

 
  • Det private område
Bl.a. proaktiv kontakt til de privatansatte. (Sekretariatet)

 
  • Jord & Viden – moMentum
Bl.a. kommunikationsstrategi med analyse af samtlige medier. (Bestyrelsen)

 
  • Biotekkerne – herunder medicinalområdet
Bl.a. Netværk og særlige arrangementer. Kortlægning: Hvor er/bliver de ansat henne? Potentielle arbejdsgivere. (Kompetenceudvalget)

 
  • Lokale aktiviteter
Bl.a. Meetings on demand: JA skal ligesom netværkene tilbyde faglige arrangementer og de skal foregå i hele landet. (Profileringsudvalget)
​​​
Adgang til medlemsundersøgelsen i arkivet kræver login. Husk at dit medlemsnummer står på alle nyhedsbreve fra JA.
 
​​​​​

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-01-2017