Aktuelt

 
Pejlemærker
AC har udsendt nye pejlemærker for lønforhandlinger på det private forhandlingsområde på baggrund af de økonomiske vismænds rapport fra maj 2013.
 
Læs om Pejlemærker her.
 
7. juni 2013
 
De globale fodspor – fra danske svin
Kommentar til artikel den 21. maj i dagbladet information
v. Kirsten Holst, formand for JA
 
Vi støder som forbrugere på mange varer, hvor vores køb sætter tydelige spor i hele verden. Det gælder elektronik. Det gælder vores tøj. Det gælder ikke mindst vores rejseaktiviteter, og det gælder naturligvis vores fødevarer. Vi vil som forbrugere helst kunne gennemskue, hvilke konsekvenser vores køb har for verdens miljø. Producenterne skal informere, og så er det op til os at træffe vores valg i en balance mellem moral, idealer og pengepung.
Læs artikel her.
31. maj 2013
En jordbrugsakademiker på Rådhuspladsen
I dagene mandag den 27. til onsdag den 29. maj styrer en jordbrugsakademiker et af dagbladet Politikens mere skøre indfald. Mere præcist er det landskabsarkitekt Fanny Møller, der passer den kasse, som Politikens Bagside har stillet op til indsamling af hård hud fra danskerne.
Fanny Møller er interviewet til Politikens bagside både mandag, tirsdag og onsdag. Hvis du vil ind og hilse på Fanny - og evt. donere lidt hård hud - så er hun på Rådhuspladsen i København onsdag kl. 18 til 21.
28. maj 2013
 
 
Akademikerne glæder sig over ny dagpengeaftale
Alt i alt en bedre finansieringsmodel end regeringens første udspil.

Regeringen og Enhedslisten blev mandag enige om at spænde et forsørgelsesmæssigt sikkerhedsnet ud til de mange tusind personer, som enten har mistet dagpengeretten eller vil gøre det på grund af den hårde indfasning af
dagpengereformen.


21. maj 2013

Fem fantastiske forslag
Efter en dag med mange spændende indlæg på JA og DM konferencen »Det biobaserede samfund« tirsdag den 7. maj på Frederiksberg Campus blev det først på eftermiddagen tid til at høre, hvad de 56 deltagere ville byde ind med. 
Inden da havde vi gennem ti faglige indlæg hørt om de nødvendige forandringer, mulighederne og de konkrete eksempler - men også om hvilke barrierer, der skal overvindes for at nå til det biobaserede samfund. Nu var det op til deltagerne, som i mindre grupper blev bedt om at diskutere sig frem til og fremlægge »en fantastisk ide«. Det blev til fem bud.15. maj 2013

Vi genstarter og krydser fingre
Natur- og Landbrugskommissionens 44 anbefalinger blander på imponerende vis interesserne, så en rigere natur kan forenes med et mere produktivt jordbrug. Kommissionen kalder det en ny start. 

Vi jordbrugsakademikere er helt enige i, at helhedssyn og den overordnede tværfaglige løsning er vejen frem. Dét vil vi gerne være med til at finde løsningerne til og få det ud i praksis. Biologi, teknologi, forvaltning og økonomi skal spille sammen. Sådan lyder anbefalingen - og ja, det er JA enig i. Anbefalingerne om forskning, udvikling, innovation og kompetencer handler om at styrke både det tværfaglige og det specialiserede inden for natur og jordbrug og i de erhverv, der forarbejder og forædler erhvervets råvarer. Men ord gør det ikke alene. 

De mange anbefalinger kræver flere unge på uddannelserne inden for planlægning, naturforvaltning, jordbrug og miljøøkonomi. Vi skal sikre området tilstrækkeligt med kvalificerede forvaltere, rådgivere, embedsmænd og forskere, hvis vi skal holde balancen på længere sigt og nå målet. Der skal smøges op og tages fat, siger JAs formand Kirsten Holst.  


24. april 2013

Samarbejde med DM om moMentum+
JA har lagt endnu en facet til samarbejdet med DM (Dansk Magisterforening). Med virkning fra 1. maj 2013 er der indgået aftale om udgivelsen af JAs fagtidsskrift moMentum+

Formålet med dette samarbejde er at udbrede moMentum+ til medlemmer af DM med naturvidenskabelig baggrund. Samarbejdet beror på, at JA bidrager med redaktion og udarbejdelse af fagtidsskriftet efter det nuværende koncept, mens DM bidrager med at betale alle udgifter til eksterne leverandører. Såvel JA som DM står som udgiver, og lederpladsen går på skift mellem de to foreningers formænd.

Det nye samarbejdsaftale omfatter foreløbig 4 udgivelser, og aftalen evalueres derfor primo 2014.

Læs mere om moMentum+ her​.

Årsdag for ledere 2013
Fusionsledelse, bestyrelsesudfordringer og lederhjernens krinkelkroge er temaer på årsdag for ledere den 3. maj kl. 10-15 i København. Hvordan ser tendenserne ud? Hvad kan du forvente dig som leder?

For første gang inviteres der til en fælles inspirationsdag om ledelse i regi af JA, Den Danske Dyrlægeforening, Dansk Psykolog Forening og Dansk Magisterforening (DM).

Sidste frist for tilmelding er mandag den 15. april til DM. Program og tilmelding her. 

JA inviterer til medlemsmøder
I år er der valg til JAs repræsentantskab. Bestyrelsen har derfor besluttet at invitere alle medlemmer til lokale gå-hjem-medlemsmøder. Her vil der være plads til både at få mere at vide om JA og en god debat om et emne, der enten handler om JA som fagforening eller JA som faglig forening. 
Er du interesseret, kan du samtidig stille op til valget til JAs repræsentantskab for de kommende to år.
20. marts 2013

Læs her om tid og sted samt tilmelding.
 
Beskyt vand, natur og sundhed
Sådan sendte Miljøstyrelsen udkastet til en sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 i høring. Nu har vi nået høringsfristen. Hvad skal man mene? Erhvervet og naturen har forskellige interesser. Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening (DN) havde den 14. januar et seminar om udfordringen, og JA deltog ved fagpolitisk konsulent Flemming Bo Petersen, og han konkluderer oven på dagen:   
Nu venter vi så på Miljøstyrelsens behandling af høringssvarene og ikke mindst på Natur- og Landbrugskommissionen. Men også gerne et teknologisk gennembrud i den nærmeste fremtid. Læs hele reportagen her.
25. januar 2013
 
Hvornår er en fagforening en fagforening?
Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen har netop udtalt, at de gule fagforeninger ikke er rigtige fagforeninger. Hun kalder dem for forsikringsordninger og peger på, at de lover noget, de ikke kan holde, når de kalder sig fagforeninger.
Uanset hvad man måtte mene om sommerens konflikt på Vejlegården, så er der kommet gang i debatten om fagforeninger, og den er slet ikke forbi. Det handler ikke om politiske fløje, men om medlemmernes interesser.
JA er upolitisk faglig forening, selv om medlemmerne hver især har deres politiske tilhørsforhold og samlet set sikkert omfatter alle partierne i Folketinget. Uanset farve skal man kunne se, hvad der er i pakken, og det handler derfor ikke om partipolitik, når JA er meget enig med SF’s formand. Man skal som forbruger vide, hvad man får, når man vælger en fagforening. Og man skal især vide, hvad man får ved i stedet for at vælge et af ”de gule alternativer”!      
Vi må i JA også give Annette Vilhelmsen ret i, at flere af de gule ”versioner” har markedsført sig som fuldgyldige alternativer til traditionelle fagforeninger. JA går ind for en fuldstændig information, så det er muligt at sammenligne ydelserne på et reelt grundlag.
7. januar 2013
 
Uddannelseskasser - vigtig udfordring, men forkert løsning
Fagbevægelsen opfordres til at give medlemmerne mulighed for at spare op til efter- og videreuddannelse i løbet af arbejdslivet. ”Det ville være en gevinst for hele samfundet, hvis man kunne hive stikket ud fra det buldrende arbejdsmarked og tage et halvt eller et helt års efteruddannelse, hvor man opkvalificerede sig. Den ro, der er i uddannelsessystemet, tror jeg, mange vil have gavn af på langt sigt, og arbejdsmarkedet ville få dygtigere arbejdskraft,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S).
JAs formand Kirsten Holst er enig i behovet for efter- og videreuddannelse, men tanken om uddannelseskasser får hende til at tænke på Storm P. tegneserien med den lille hund, der tigger ved bordet, indtil den får halen skåret af og serveret. Læs hele kommentaren her.
7. januar 2013
 
Hjælp til bygning af lagerrum for majs
Ingeniører Uden Grænser har fået støtte til et projekt i Kenya om bygning af kølerum for majssæd samt udvikling af mikrosiloer til opbevaring af majs hos fattige bønder. Flere oplysninger kan læses i den pressemeddelelse, der er udsendt:
http://iug.dk/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=122&cntnt01returnid=83&hl=da
 
I forbindelse med gennemførelse af projektet er der også behov for biologisk og jordbrugsakademisk viden om klimamæssige krav til opbevaring af majs, beskyttelse mod skadedyr mv. Der er især behov for viden om bevaring af spireevnen for majs i afhængighed af temperatur- og fugtindhold samt viden om dvaletilstanden ved hermetisk lukning.
Ingeniører Uden Grænser søger kontakt til personer - læs mere her.
18. december 2012
 
Og så hurtigt videre med vandplanerne …
Midt i landbrugets jubel over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse må vi ikke glemme de muligheder, vi har fået foræret. Alle både ”vindere og tabere” skal hurtigst muligt i gang med at arbejde på forbedringer af vandplanerne. Vi er jo stadig i tidsnød. At gennemføre en ny høring og denne gang overholde rimelige tidsrammer vil jo ikke i sig selv ændre på det faglige indhold. Selv om vi ved, at der er brug for at rette op på en række faglige fejl, siger JAs formand Kirsten Holst i en kommentar til klagenævnets ophævelse af vandplanerne. Læs hele kommentaren her.
5. december 2012
 
Råd til jobsøgere: Drop ansøgningen og skriv en forretningsplan
Drop den traditionelle ansøgning, søg informationer i stedet for job og skriv så en forretningsplan.
Sådan lyder rådet til jobsøgere fra forfatterne til en ny bog:
”Foden Indenfor – jobsøgning og karriere i mindre og mellemstore virksomheder.”
Jobsøgerne skal holde op med at håbe på, at virksomhederne opdager deres kvaliteter. I stedet skal
de vise virksomheden, at deres indsats kan ses på bundlinjen. Læs hele pressemeddelelsen her.
22. november 2012

Hvad sker der med fagligheden?
Fagfolk bliver overset, når ministerierne skal genopbygges. Den melding får vi fra vore tillidsrepræsentanter. Det er en skidt tendens, hvis centraladministrationen vil erstatte erfarne eksperter med nyuddannede embedsmænd uden den nødvendige faglige indsigt. Man hører om en igangværende ”djøficering”, og det er på bekostning af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.
Men man kan ikke erstatte faglighed med regelryttere, planøkonomer og spin, fastslår JAs formand Kirsten Holst. Læs hele kommentaren her.
2. november 2012

Repræsentantskabsmøde 2012
JA holder igen i år sit repræsentantskabsmøde på Byggecentrum i Middelfart, og det foregår fra fredag den 16. november kl. 12 og de næste 24 timer. Som vanligt aflægger JAs formand Kirsten Holst først beretning om JAs virksomhed, og så suspenderes mødet indtil lørdag morgen. Hele fredag eftermiddag har repræsentantskabet temadrøftelser, og dette års temaer er:
• Den dobbelte faglighed
• Faglighed og fagforening - fremtidens JA
• Kommunikation med medlemmerne
Den skriftlige beretning udsendes til alle medlemmer sammen med Jord & Viden 10, og den kan allerede nu læses her. 
1. november 2012
 
Hvis man glemmer sin historie har man ingen fremtid
Ask Agger blogger på Mandag Morgens hjemmeside.
Han mener, at finanssektoren og fagbevægelsen har samme problem - og det handler om forhistorien. Han mener, at begge sektorer alene og kun mangelfuldt forsøger at rydde op efter sig selv. Ideen er ikke hans egen, men bygger på sociologen Ulrich Becks teori om risikosamfundet. Noget om, at det moderne samfund i accelererende grad selv skaber de problemer, som det forsøger at løse. Asks pointe er ”at fagbevægelsen er fanget i en negativ spiral, hvor ressourcerne er låst i et opgør med problemer, som i stedse større grad er interne og selvskabte”.
 
JAs formand Kirsten Holst har givet følgende kommentar:  
Jeg vil gerne tage udgangspunkt i vores egen fagforening. JA er en specialiseret AC-organisation, som repræsenterer kandidater, bachelorer og studerende inden for miljø, jordbrug, klima, landskabsforvaltning, økonomi og bioteknologi. Vi har tre klare udfordringer: Vi tager hånd om dem af os, der har brug for hjælp til at få et job eller hjælp i det job, de har. Vi støtter studerende, som skal ud og skaffe sig en plads i fremtiden - en karrierevej - og endelig bidrager vi med at levere vores viden til at skaffe løsninger på problemerne inden for vores fagfelt.
 
Læs Ask Aggers blog samt Kirsten Holst's kommentar her.
23. oktober 2012
 
Natur og landbrug - er krigen forbi?
JAs formand Kirsten Holst udtaler:
 
Natur- og landbrugskommissionens statusrapport viser en hidtil uset gensidig sympati mellem natur og landbrug. Om det er ærlig genforening, vil tiden vise. Men selv om mistroen kan lure, så fortjener både statusrapport og pejlemærker at blive opfattet med positive briller. 
 
Når jeg læser kommissionens pejlemærker, så kan jeg kun være imponeret over, at det har været muligt at nå til en sådan enighed i den ellers meget konfliktfyldte kreds. Det gør rapporten til et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Der er lagt op til, at jordbrugsakademikernes kernekompetencer skal i spil, og det kan vi kun hilse velkomment. 
 
Jeg ser de syv pejlemærker som et vink med en vognstang om, at fremtidens balance mellem natur og landbrug har brug for en styrket faglighed og indsigt.
 
Læs hele kommentarer med bemærkninger til hvert enkelt pejlemærke her.
27. september 2012

Det biobaserede samfund har brug for JAere
- Er der overhovedet plads til de kommende husdyragronomer på arbejdsmarkedet, når antallet af landbrugsbedrifter falder? Det spørgsmål stillede en håndfuld agronomstuderende i Landbrugsavisen midt i september. JAs formand Kirsten Holst opfordrer i en kommentar de studerende til at bruge JA og ad den vej få mere fokus på uddannelsen.
 
Læs hele kommentaren her.
21. september 2012
​​

 Kontakt JA

Marianne Tinggaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015