Medlemsundersøgelse 2013

 

​​​​

JA har foretaget en ny medlemsundersøgelse i foråret 2017, og den er et helt centralt værktøj for JAs strategiarbejde 2017-2021.
 
***
 
JA er blevet markant bedre
 
I november 2013 tog hvert fjerde medlem af JA pulsen på fagforeningen og de faglige netværk. JAs medlemsundersøgelse har givet værdifuld viden om, dels hvad medlemmerne mener, der kører godt, dels hvor JA skal sætte ind for at gøre det endnu bedre.
 
Medlemsundersøgelsen, der er foretaget af MSI Research, ligger i forlængelse af en tilsvarende undersøgelse fra 2011. Tendensen er klar. Det går rigtigt godt.
 
Den overordnede tilfredshed er gået frem. JA ligger nu på gennemsnittet af de øvrige AC-organisationer, som får foretaget tilfredsundersøgelser af MSI.
 
JA lå allerede ved forrige måling i den gode ende i forhold til medlemsrådgivningen, og alligevel skal det fremhæves, at JA har forbedret sig mest på dette punkt. Når det gælder de traditionelle fagforeningsydelser, er medlemstilfredsheden i JA således i top. Selvfølgelig er der stadig mulighed for at styrke indsatsen.
 
Kontakten til de privatansatte i 2012-13 har også båret frugt. Både tilfredshed og loyalitet er steget betydeligt for de privatansatte medlemmer samtidig med, at JA i det seneste år har oplevet markant færre udmeldelser fra denne gruppe.
 
Desuden kan der måles en klar positiv effekt af den nye hjemmeside ja.dk

Medlemmerne har også peget på, hvor JA kan blive bedre: De vil gerne have større fokus på de medlemstilbud, der kaldes JAs øvrige onlinetjenester, dvs. nyhedsbrev, Facebook og LinkedIn. De efterlyser også en styrket indsats for, at JA sætter en dagsorden på de områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. I praksis betyder det, at JA skal udtrykke holdninger, og da JA er en medlemsstyret organisation, vil et sådant tiltag også indebære, at medlemmerne bliver bedre til at komme på banen med deres fagligheder og synspunkter. Det ligger der en udfordring i, og JAs medlemmer skal derfor overveje, hvad de kan bidrage med. JA er medlemmerne, og det skal frem i lyset.
 
I forhold til uddannelse er medlemstilfredsheden jævnt fordelt med et lille dyk hos jordbrugsøkonomerne, som fx savner faglig opmærksomhed og relevante aktiviteter. Dette hænger godt sammen med den aktuelle indsats for et nyt JA. Alle medlemmer skal kunne se sig selv i JA, og målet er derfor at have en lang række ligeværdige faglige netværk, der dels fortsætter de hidtidige aktiviteter, dels styrker både de gamle og nye fagområder, der hidtil har manglet ressourcer.
 
JAs bestyrelse fik en gennemgang af medlemsundersøgelsens metode og resultater af MSI Research på sit møde den 8. april og tog herefter en første drøftelse af kommende indsatsområder. En lille hurtigt arbejdende arbejdsgruppe blev nedsat for at skitsere vejen frem, og der følger en ny drøftelse på næste bestyrelsesmøde den 18. juni.
 
JAs formand, Jakob Svendsen-Tune, siger tak til medlemmerne for den nye værdifulde viden.
 
Adgang til medlemsundersøgelsen i arkivet kræver login. Husk at dit medlemsnummer står på alle nyhedsbreve fra JA. 
 

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017