Gå til sidens indhold

Sådan foregår forhandlingerne

OK21

Overenskomstforhandlingerne er en længere proces, hvor flere organisationer i forskellige fora på arbejdstagersiden skal blive enige om fælles krav, inden kravene udveksles med arbejdsgiver. På grafikkerne herunder kan du følge forhandlingernes gang gennem processen på hhv. det kommunale/regionale og det statslige område.

OK21 kommunal JA
Forhandlingsparterne på det kommunale/regionale område.

Først skal kravene prioriteres i Akademikerne sammen med de i alt 27 andre medlemsorganisationer. Her samarbejder JA i DeNye6 med DDD, Foreningen af Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Konstruktørforeningen samt Danske Scenografer.

På det kommunale/regionale område fastlægger Akademikerne herefter de fælles krav med Forhandlingsfællesskabet, hvor også FH-områder deltager, inden kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2020.

Efter de indledende forhandlingsmøder i december 2020 foregår forhandlingerne i januar og februar 2021, og bliver man enige om et overenskomstresultat, kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. En ny overenskomst vil træde i kraft den 1. april 2021.

JA deltager i forhandlingerne med Anne Marie Lassen-Nissen fra ADO, som repræsenterer organisationerne i DeNye6.

OK21 stat JA
Forhandlingsparterne på det statslige område.

Først skal kravene prioriteres i Akademikerne sammen med de i alt 27 andre medlemsorganisationer. Her samarbejder JA i DeNye6 med DDD, Foreningen af Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Konstruktørforeningen samt Danske Scenografer.

Herefter fastlægger Akademikerne de fælles krav med CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg) med andre paraplyorganisationer, inden kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2020.

Efter de indledende forhandlingsmøder i december 2020 foregår forhandlingerne i januar og februar 2021, og bliver man enige om et overenskomstresultat, kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. En ny overenskomst vil træde i kraft den 1. april 2021.

JA deltager i forhandlingerne med Anne Marie Lassen-Nissen fra ADO, som repræsenterer organisationerne i DeNye6.

Mit JA