Gå til sidens indhold

Her er kravene til OK21

OK21

JA har sendt de store temaer for OK21-forhandlingerne ud til de offentligt ansatte medlemmer for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres i forhandlingerne. Herefter har JA's forhandlingsudvalg behandlet medlemmernes bidrag og fundet frem til de endelige krav, der er indsendt til hovedorganisationen AC. Kravene er:

Lønudvikling

Der skal aftales generelle procentuelle lønstigninger, der som minimum skal sikre medlemmernes realløn. Lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked, også når vi kommer over den nuværende økonomiske krise.

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Kutymefridagene skal så vidt muligt sikres, og der skal være bedre muligheder for fleksibilitet i arbejdstiden med frihed til at selv at tilrettelægge arbejdstiden i et helt arbejdsliv. Det kan fx ske med en fritvalgsordning med fokus på selv at vælge frihed til familieomsorgsdage mv. Samtidig skal der fastlægges klare rammer for arbejdstid i forhold til pålagt arbejde, som ligger udover normal arbejdstid, både i forhold til hvor meget man arbejder, og på hvilke tidspunkter, man arbejder. Særligt skal vilkårene for arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på undervisningsområdet forbedres. Der skal være fleksible muligheder for at tilrettelægge hjemmearbejde samtidig med, at der er brug for klarere rammer for arbejdsmiljø, organisering og udstyr, når der er tale om pålagt hjemmearbejde.

Seniorrettigheder

Der skal indføres seniorrettigheder, som giver fleksible muligheder for at tilpasse sig et langt arbejdsliv. Det gælder både i forhold til at tilpasse arbejdstid, kompetencer og opgaver – fx med ordninger, som giver ret til nedsat tid og ret til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Arbejdsmiljø

En forbedring af det psykiske arbejdsmiljø skal afspejles i det samlede overenskomstresultat. Der er brug for en mere forpligtende dialog, indsats og opfølgning på den enkelte arbejdsplads. Og så er der et særligt behov for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø for de videnskabelige medarbejdere på universiteterne

Mit JA