Gå til sidens indhold

Overenskomstforhandlinger

Den 1. april 2021 trådte nye overenskomster i kraft på det offentlige område som resultat af OK21-forhandlinger tidligere på året. På siden her kan du følge forhandlingernes trin og læs om resultatet af OK21.

OK21

"Forhandlingerne bliver helt sikkert præget af den usikkerhed, som coronasituationen har skabt. Hele 'baggrundstæppet' – de økonomiske rammer for OK21 – er ændret og umuligt at forudsige på både kort og lang sigt. Jeg forventer også, at OK21 sikrer reallønnen for vore medlemmer. Samtidig bør der også være øget fokus på fleksibilitet: bedre valgmuligheder mellem løn, pension og frihed, men også fleksibilitet og indflydelse, når det gælder placering af arbejdstiden. Endelig bør der også være mere fokus på arbejdsmiljø og seniorernes vilkår og kompetenceudvikling."

Henning Otte Hansen, formand for JA's forhandlingsudvalg

Tidsplan OK21 JA

1. Startskud til OK21

De overordnede temaer, som ligger til grund for udvælgelse af JA's krav bliver fastlagt. Du kan læse dem her.

2. Input fra medlemmer

De overordnede temaer er sendt i høring hos JA's medlemmer og tillidsrepræsentanter for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres til foreningens krav.

3. Krav på plads

Efter høring hos medlemmer og TR'ere har JA's bestyrelse prioriteret de krav, som foreningen indgiver til hovedorganisationen Akademikerne. Du finder JA's krav her.

4. Videre kravproces

Foreningens krav prioriteres sammen med krav fra andre organisationer i de forhandlingskonstellationer, foreningen indgår i. Det skal munde ud i fælles krav til arbejdsgiversiden. Se en oversigt over parterne i forhandlingerne her.

5. Udveksling af krav

Når den videre kravsproces er afsluttet i JA's forhandlingskonstellationer, bliver de endelige krav udvekslet med arbejdsgiversiden, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster. Se oversigt med kravene for de tre forhandlingsområder

6. Forhandlinger

Arbejdstager- og arbejdsgiversiden forhandler om at få nye overenskomster på plads.
Læs artiklen: Forhandlingerne går ind i slutfasen
Læs artiklen: OK-forlig på statens område sikrer reallønnen
Læs artiklen: Generelt forlig for kommunalt ansatte giver lønforbedringer
Læs artiklen: Forlig på plads for de regionalt ansatte
Læs artiklen: AC-forhandlinger på det kommunale område afsluttet

7. Afstemning

Når arbejdstager- og arbejdsgiversiden har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til afstemning blandt foreningens medlemmer, så de nye overenskomster kan træde i kraft den 1. april 2021.
Læs den samlede redegørelse om OK21 fra Akademikerne
Læs artiklen: Stort ja til OK21-forlig

Mit JA