Gå til sidens indhold

Valget er slut – det nye repræsentantskab er på plads

Tirsdag stod det klart, hvem der er valgt ind i JA’s repræsentantskab for de næste to år. Valget betyder et farvel til flere af repræsentantskabets kendinge fra tidligere valgperioder.

Midnat mellem mandag den 26. og tirsdag den 27. august var stemmerne gjort op fra valget til JA’s repræsentantskab – foreningens højeste myndighed, der træffer de store beslutninger om bestyrelse, formand, overordnede retningslinjer, prioriteringer og økonomiske rammer for driften af JA.

Dermed er den politiske ledelse for JA i den kommende periode 2019-2021 nu på plads.

Reelt var der kun valg i to af valggrupperne, hvor der var flere opstillet, end der var pladser. Det skyldes dels, at repræsentantskabet har fået en nye struktur, hvor der er færre pladser en tidligere.

Kampvalgene fandt i grupperne for statsansatte og selvstændige. Her er udfaldet for de statsansatte, at Bo Holm Kristensen, Jesper Stenild, Birgitte Weidemann Daabeck, Ejgil E. Andersen, Signe Lange, Jess Jørgensen, John Ertmann og Michael Brogaard er blevet valgt ind. Dermed blev det ikke genvalg for Nanna Stensvig og Marie Lybye Andersson.

I valggruppen for de selvstændige var der fem kandidater til to pladser. Her er Bo Degnbol Nielsen og Kern Lærkholm Petersen blevet valgt. De tre kandidater, der ikke kom ind, var alle medlemmer af repræsentantskabet 2017-2019: Anna-Christa Bjerg, Helle Staberg og Kirstine Lauridsen.

Kandidaterne i de resterende valggrupper er automastik blevet valgt ind i repræsentantskabet.
Der er næsten fyldt op i alle valggrupper, og dét sammen med kampvalgene viser, at der er stor interesse for at være aktiv i JA, mener JA’s formand, Hans-Henrik Jørgensen:

”Valget til JA's nye og mindre repræsentantskab er nu overstået, og vi har et næsten fuldt besat repræsentantskab, det er rigtig flot. Det er også en styrke for organisationen, at der har været kampvalg i to valggrupper, og jeg vil gerne sige tak til de medlemmer, der har stillet sig til rådighed som kandidater, og de medlemmer af valggrupperne, som deltog i urafstemningen,” siger han.

Bestyrelsen ønsker, at det nye repræsentantskab i højere grad end hidtil skal være arbejde aktivt, både i forhold til bestyrelsen og repræsentanternes bagland i form af valggrupperne:

”Det nye repræsentantskab er et rigtig godt afsæt for at videreudvikle JA som organisation, og også udvikle en ny arbejdsform, hvor repræsentantskabet får en mere aktiv rolle og kommer tættere på bestyrelsen. Det arbejder vi konkret med i JA's bestyrelse allerede næste mandag, hvor vi har den nye struktur og arbejdsform på dagsordenen som en temadrøftelse,” siger Hans-Henrik Jørgensen og slutter:

”Jeg byder alle, både nye og genvalgte medlemmer, velkommen til arbejdet i en spændende og dynamisk organisation.”

Efter repræsentantskabets nye struktur er der i alt seks valgrupper, og fem af dem er nu plads i med nyvalgte repræsentanter. Tilbage står kun valgruppen med de studerende, som følger særlige retningslinjer.

Det nye repræsentantskab mødes til november i Nyborg. Alle JA’s medlemmer kan deltage på repræsentantskabsmøderne, men medlemmer uden for repræsentantskabet har ikke stemmeret. Det besluttes på selve mødet om andre end selve repræsentantskabet skal have taleret.

Se oversigten over det komplette repræsentantskab i JA 2019-2021 nedenfor.

Privatansatte

Anders Ankær Sørensen
Arne Lægaard
Bjørn Øst Hansen
Britt Vodstrup Andersen
Carsten Ladegaard Jakobsen
Erik Nygaard Pedersen
Hans-Henrik Jørgensen
Henrik Lehmann Holm
Jacob Macarthy Tune
Johannes Elbæk
Johannes P. Christensen
Kjell Elbæk Klemmensen
Knud Rose Pedersen
Lise Lykke Steffensen
Morten Brøgger Kristensen
Niels Bruun de Neergaard
Poul Michael Øllgaard
Rie Celina Nielsen
Rikke Højer Pedersen

Kommunalt ansatte

John Steno Rylund
Kresten Aarøe
Lenette Vintersborg
Steen Ove Gelsing

Universitetsansatte

Eva Ortvald Erichsen
Hanne H. Hansen
Henning Otte Hansen
Jesper Overgård Lehmann

Statsansatte

Bo Holm Kristensen
Birgitte Wiedemann Daabeck
Ejgil E. Andersen
Jesper Stenild
Jess Jørgensen
John Ertmann

Selvstændige

Bo Degnbol Nielsen
Kern Lærkholm Petersen

Se de opstillede kandidater

Mit JA