Gå til sidens indhold

Udtalelse om konsulentlønaftale

JAs bestyrelse og forhandlingsudvalg ser lønaftalen som den bedst opnåelige vedligeholdelsesaftale, der i den kommende periode vil sikre rammer for ansættelse og lønforhandling for JAs medlemmer på konsulentområdet. Uden aftalen ville medlemmerne stå uden grundlæggende aftaler om ansættelsesvilkår, arbejdstid, barsel etc. – og det kan ingen være tjent med.

JAs bestyrelse har på baggrund af afstemningsresultatet 5. februar 2019  blandt de berørte medlemmer besluttet at godkende lønaftalen på konsulentområdet for perioden 2018-20. Over 70 pct. af de afgivne stemmer sagde ja til aftalen.

Nyt i aftalen

En nyhed i aftalen er, at medarbejdere har ret til en årlig lønforhandling. JAs sekretariat er selvfølgelig gearet til fuldt ud at bistå medlemmernes individuelle lønforhandlinger allerede i foråret 2019.

Et kardinalpunkt for DLBR har været at kunne frigøre sig fra bindingen til vores fælles pensionskasse, PJD. De enkelte centre får nu mulighed for at vælge en anden pensionsordning til deres ansatte JA-medlemmer. Det er dog vores klare holdning, at et fravalg af PJD for de ansatte er en dårlig løsning. PJD er en fuldt konkurrencedygtig pensionskasse med moderne produkter, høj service, lave omkostninger og et afkast blandt de bedste i branchen.

JA vil frem til forhandlingerne i 2021 holde tæt kontakt til arbejdsgiverne på konsulentområdet med henblik på at finde frem til en tidssvarende og fremadrettet aftale fra 2021. En sådan aftale skal sende et klart signal om, at rådgivningsområdet er et attraktivt ansættelsesfelt, også lønmæssigt – og et område, som nyuddannede og yngre medlemmer har en interesse i at søge job i.

Mit JA