Gå til sidens indhold

Resultater fra JA medlemsundersøgelse

Der sker i disse år store forandringer på arbejdsmarkedet med krav om øget effektivisering, og mange af foreningens medlemmer oplever en stigende arbejdsbelastning. JA har netop gennemført en undersøgelse blandt foreningens medlemmer om arbejdsbelastning og selvledelse.

1. Tempo påvirker kvaliteten

Fem ud af seks JA’ere oplever, at de leverer et arbejde af dårligere kvalitet, når tempoet skrues op, lidt mere udtalt hos offentligt ansatte end for privatansatte. Kun hver sjette oplever, at de kan tilpasse sig, så kvaliteten kun påvirkes i ’lav’ eller ’meget lav’ grad.

2. Pres fra uventede opgaver

Mere end hver anden JA’er oplever ’altid’ eller ’ofte’ at blive sat under pres af uventede opgaver. Det gælder for flere offentligt ansatte end privatansatte. Ni ud af ti svarer, at de bliver påvirket af uventede opgaver i hverdagen. Kun hver tiende JA’er sættes sjældent under pres af uventede opgaver.

3. Placering af arbejdsopgaver

Hver anden JA’er synes selv, at de i ’meget høj’ eller ’høj’ grad har indflydelse på, hvornår deres arbejdsopgaver skal løses, og at de selv kan bestemme rækkefølgen, for offentligt ansatte ca. 45 procent, mens det er ca. 60 procent af de privatansatte. Kun ca. 7 procent svarer, at de ’ikke’ eller i ’lav’ grad har indflydelse på den tidsmæssige placering af deres arbejdsopgaver. Manglende indflydelse er et større problem på offentlige end på private arbejdspladser.

4. Mængde af arbejdsopgaver

Tre ud af fire JA’ere kan i ’nogen’, ’høj’ eller ’meget høj’ grad styre mængden af arbejdsopgaver. Hver fjerde oplever, at de ikke har indflydelse på deres arbejdsmængde. Hver fjerde privatansatte kan i ’meget høj’ eller ’høj’ grad styre mængden af arbejdsopgaver. For offentligt ansatte handler det om hver sjette. I gruppen, der i ’meget lav’ grad eller ’slet ikke’ kan styre mængden af arbejdsopgaver, er der fire procent af de offentligt ansatte og en halv procent af de privatansatte.

5. Uklare mål for arbejdsmængde

Kun næsten hver femte oplever, at der er sat klare mål for deres arbejdsindsats. Der er langt oftere klare mål på private arbejdspladser end på offentlige. Omkring hver anden er usikker på, hvor stor en arbejdsindsats, de skal levere.

6. Uklare mål for opgaveløsning

Fire ud af ti JA’ere fortæller, at der kun i ’lav’ eller ’meget lav’ grad er sat mål for, hvornår en opgave er løst til en tilfredsstillende kvalitet. Under hver femte oplever i ’høj’ eller ’meget høj’ grad klare mål. Der er generelt flere klare mål på private arbejdspladser end offentlige.

7. Prioritering af opgaver

Tre ud af fire JA’ere mener, at de kan prioritere mellem deres opgaver, hvis de skal. Der er næsten dobbelt så stor usikkerhed for offentligt ansatte som for privatansatte. Samlet set finder hver fjerde det uklart, hvad der vigtigst at få færdigt først.

8. Forventningsafstemning med nærmeste leder

Hver tredje JA’er har i ’lav’ eller ’meget lav’ grad en løbende forventningsafstemning med den nærmeste leder om, hvilke forventninger der er til arbejdsindsats, kvalitet og prioritering af indsatsen. Flere privatansatte end offentligt ansatte forventningsafstemmer.

9. Enighed mellem medarbejder og ledelse

Kun hver tiende JA’er er ’ofte’ uenig med deres leder om, hvad der kræves for at løse en opgave. Uenighed mellem medarbejder og ledelse er dog dobbelt så hyppig blandt offentligt ansatte som blandt privatansatte. For de privatansatte handler uenigheden oftere om, hvor hurtigt, der skal arbejdes. For offentligt ansatte er det et største problem, at ledelsen har et andet fokus eller vil løse opgaven på en anden måde end medarbejderen.

10. Faglighed tilgodeses

Knap halvdelen mener, at fagligheden ’altid’ eller ’ofte’ bliver tilgodeset i beslutningsprocesser på deres arbejdsplads, det gælder 48 procent af både offentligt ansatte og privatansatte. Kun omkring hver syvende JA’er mener, at fagligheden kun sjældent eller aldrig bliver tilgodeset.

11. Bidrag til arbejdspladsens mål

Ni ud af ti JA’er kender sit arbejdsområde, og seks ud af ti ved, hvordan deres arbejde bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Under hver tiende ved kun i ’meget lav’ eller ’lav’ grad, hvordan de bidrager til arbejdspladsens mål.

Mit JA