Gå til sidens indhold

JA tager debatten på Naturmødet

Fredag formiddag inviterede JA til debat på naturmødets ”Thunderdome” scene. Temaet for debatten var lavbundsarealer og vådområder, der er stort problem for klimaet.

Debat på Naturmødet 2019

Fredag formiddag inviterede JA til debat på Naturmødets ”Thunderdome” scene. Temaet for debatten var lavbundsarealer og vådområder, der er stort problem for klimaet. De lavtliggende jorder indeholder meget kulstof, som bliver udledt til atmosfæren som CO2, når jorderne drænes og dyrkes. Det ville derfor være godt for klimaet at stoppe dyrkning og lade dem blive natur igen.

I debatten deltog Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, og Jørgen E. Olesen, professor i klima og landbrug ved Aarhus Universitet.

Alle var som udgangspunkt enige om, at det er en dårlig ide at opdyrke lavbundsjorder, og at vi bør stoppe med det. Problemet er, at det kommer til at koste mange penge at frikøbe arealerne fra de landmænd, som ejer og dyrker jorderne. Det er derfor afgørende, at der kommer politisk opbakning til at afsætte midler til udtagning af lavbundsjorder.

Når pengene er fundet, kan arbejdet for alvor gå i gang, og her påpegede Thor Gunnar Kofoed, at det er vigtigt at få landmændene og den lokale forankring med.
- Landmændene vil gerne og skal selv være en del af det. Det bliver problematisk, hvis det bliver for centralt styret. Udtagning af lavbundsjorder er ikke en ”one size fits all”, så det er vigtigt, at vi tænker os om og ser nøje på de lokale forhold, sagde Thor Gunnar Kofoed.

Heri var Maria Reumert Gjerding enig og slog på vigtigheden af at se langsigtet og slå flere fluer med et smæk:
- Det er smart, hvis vi kan få noget multifunktionalitet ind i udtagning af lavbundsarealerne. Så vi kan få en positiv gevinst for klima, miljø og biodiversitet på en gang.

Lidt anderledes lød det fra Rasmus Ejrnæs, der, som han selv udtrykte det, var mere tilhænger af tunnelsyn. Ejrnæs’ tese er, at vi ikke altid kan løse både klimakrisen, biodiversitet og miljøkrise på en gang. Han mente desuden, at vi i Danmark generelt prioriterer naturen for lidt.

Jørgen E. Olesen har længe påpeget den store klimabelastning, der kommer fra lavbundsarealer, men nævnte samtidig, at udtagning ikke er helt uproblematisk.
- Gamle landbrugsjorder indeholder nemlig mange næringsstoffer, som ved ophør af dyrkning kan ende ude i miljøet. Det er den såkaldte fosforbombe. Det betyder, at når vi udtager lavbundsarealer, så skal vi være opmærksomme på at gøre det ordentligt, så vi ikke får en masse andre miljøproblemer, forklarede han.

Konklusionen var, at der ikke er nogen nemme løsninger, som klarer alle vores problemer på en gang. Til gengæld var der bred enighed om, at lavbundsjorderne er et meget vigtigt indsatsområde. Det bliver nu afgørende at se, hvor mange penge politikerne vil afsætte til området.

Om Naturmødet

JA er med på Naturmødet og deltager i debatten om Danmarks natur. Naturmødet er naturens pendant til folkemødet på Bornholm og finder sted i Hirtshals.

Mit JA