Gå til sidens indhold

Knap 500 nye studerende på KU og AU inden for JA’s område

I dag har kommende studerende på videregående uddannelser fået besked om, hvorvidt de er kommet ind på den uddannelse, de har ønsket – og inden for natur-, miljø- og fødevareområdet har knap 500 fået et ja.

Efter sommerferien begynder 461 nye studerende på Københavns Universitets og Aarhus Universitets uddannelser inden for natur, miljø og fødevarer. De fordeler sig med 425 på Københavns Universitet og 36 i Aarhus.

På Aarhus Universitet er 36 kommet ind på agrobiologi, og i København fordeler de nye studerende sig således:

  • Bioteknologi 87
  • Husdyrvidenskab 65
  • Jordbrugsøkonomi 34
  • Landskabsarkitekt 72
  • Fødevarer og ernæring 85
  • Naturressourcer 82

Det er en fremgang i antallet af studerende på alle uddannelserne i forhold til sidste år – på nær for jordbrugsøkonomi, der for et år siden kunne byde 42 nye studerende velkommen. Størst er fremgangen på bioteknologi, der har optaget over 30 procent flere i år.

Der kan dog stadig komme flere studerende på samtlige af uddannelsesretningerne – de har nemlig alle ledige pladser, som kan blive besat i løbet af de kommende uger, når de ansøgere, der har fået afslag på andre uddannelser, kigger sig om efter en ny studieretning.

Mit JA