Gå til sidens indhold

JA glæder sig over DNs og landbrugets aftale

​Det er med særlig stor glæde, at JA ser på aftalen mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om fordeling af naturfølsomme jorder. Den ligger i god forlængelse af Natur- & Landbrugskommissionens anbefalinger fra 2013 - og inden da en idé fra JAs daværende tænketank.

Forslaget går i sin enkelhed ud på, at naturfølsomme jorder, der ofte har en dårlig landbrugsmæssig værdi, erstattes med langt mere solide jorder - set i landbrugsmæssig forstand. Det er både til gavn for klima, miljø og landbrug.

I praksis kræver det penge, fordi den gode landbrugsjord skal opkøbes og derefter mageskiftes med den dårlige jord. Det kan fx ske, når landmanden med den gode jord går på pension. Så opkøber en "fond" jorden og giver den til ejeren af den dårlige jord (men med stor naturværdi) mod, at den dårlige jord udlægges til naturmæssige formål.

Prisen for dette skal betales, og da hverken landbruget eller Naturfredningsforeningen kommer med penge, så peger pilen på staten, og miljø- & fødevareminister Jakob Ellemann har da også vist seriøs interesse uden at kunne love noget. I første omgang tales der om én milliard kroner, men det rækker ikke langt - heller ikke, hvis man tilføjer mulighederne for at bruge penge fra de allerede eksisterende naturfonde.

Kort sagt: Skal det her rykke, så skal der mange flere penge på bordet, men en milliard er da god en begyndelse. Det er vigtigt, at de nødvendige midler findes, så en landsdækkende jordfordeling til gavn for både klima, natur og vandmiljø kan sættes i værk snarest.

Mit JA