Gå til sidens indhold

JA går med i grøn alliance for klimaet

Foreningen deltager i et nyt samarbejde, hvor bl.a. forskere og faglige organisationer er gået sammen for at tackle klimaudfordringerne og sætte skub i den grønne omstilling. ”Vores medlemmer er klart en del af løsningen på dette vigtige problem,” lyder det fra JA-formand, Hans-Henrik Jørgensen.

Temperaturen stiger, isen smelter og havniveauet stiger. Den menneskeskabte påvirkning af Jordens klima er ikke til at fornægte, og den har massive konsekvenser for miljøet og menneskers livsgrundlag.

Derfor er faglige organisationer, forskere og grønne NGO’er gået sammen i den nye alliance ”Broen til Fremtiden”, som skal skabe nye fælles klimainitiativer. Og JA er gået med i samarbejdet, fordi problematikken er helt central for foreningens medlemmer, fortæller JA’s formand, Hans-Henrik Jørgensen:

”JA og JA’s medlemmer anser klimaforandringerne for at være en af de allerstørste udfordringer, som menneskeheden står over for her og nu, og vi bakker selvfølgelig op om, at alle gode kræfter forener sig for at finde løsninger på problemerne,” slår han fast. 

Temperaturstigning skal begrænses

Arbejdet i ”Broen til Fremtiden” tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale opvarmning til en temperaturstigning på 1,5 grader.

Blandt samarbejdets overordnede målsætninger er, at Danmark når et nettonul på udledning af drivhusgasser senest i 2040. Desuden går samarbejdet bl.a. ud på at skabe en bred viden om og forståelse for konsekvenserne af klimaforandringerne på tværs af fagligheder, diskutere og foreslå måder til at skabe finansiering af grøn omstilling inden for forskellige brancher og på den baggrund at give konkrete bud på indholdet i en dansk klimapolitik og klimavenlige initiativer.

Arbejdet foregår blandt andet inden for brancherne fødevarer og landbrug, industri, teknologi, byggeri, energi og transport, og ifølge JA's formand har JA’erne nogle særlige kompetencer at byde ind med i forhold til at modvirke klimaforandringerne og drive grøn omstilling:

”JA-medlemmernes faglighed rummer faktisk nogle af de kendte muligheder, der er for her og nu at sætte ind med initiativer til CO2 reduktioner. Det gælder ændrede driftsformer i jordbruget og eksempelvis etablering af vådområder, som der har været peget på fra mange sider,” forklarer Hans-Henrik Jørgensen.

”I næste omgang må vi erkende, at landbruget står for en betydelig del af den danske belastning med klimagasser, og rigtig mange af JA’s medlemmer er involveret i at finde de løsninger, som er nødvendige her, også på længere sigt. Det er ændrede produktionsformer, afgrødesammensætning, dyrkningssystemer, anderledes fodring af husdyr, for at nævne nogle. Så vores medlemmer er klart en del af løsningen af dette vigtige problem,” uddyber han.

Bredt samarbejde kan nå målet

Ifølge grundlaget for ”Broen til Fremtiden” kræver løsningen på problemerne nytænkning og samarbejde. Derfor er udgangspunktet for netværket at få skabt fælles løsninger på klimaudfordringerne med baggrund i dansk tradition for samarbejde på tværs, uafhængigt af individuelle forskelle og interesser:

”Der er brug for gennemgribende løsninger, der bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, som et bredt samarbejde kan lykkes med,” lyder det i grundlaget for den nye, grønne alliance.

Hans-Henrik Jørgensen ser også en stor fordel i, at netværket forener mange forskellige faglige baggrunde:

”Det er klart, at fødevareproduktionen kun er en del af problemet, og et samarbejde med en række fagligheder er en forudsætning for at komme hurtigt videre. Derfor er Broen til Fremtiden et rigtig godt initiativ.”

Det er ambitionen, at medlemmerne løbende skal komme med konkrete opfordringer og forslag til at mindske belastningen af klimaet over for relevante beslutningstagere – både i staten, regioner, kommuner og på hver enkelt arbejdsplads.

De øvrige deltagende fagforeninger er FOA, IDA, DJØF, Dansk Magisterforening, Lægeforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Forbundet arkitekter og Designere, Bibliotekarforbundet og PROSA.

Desuden deltager Forskernes Klimanetværk og NGO’erne Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH – Friends of the Earth og Greenpeace, Danmark.

Læs mere om ”Broen til Fremtiden” her.

Mit JA