Gå til sidens indhold

JA’erne er presset på deres job

I 2019 gør JA en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet rundt omkring på arbejdspladserne. Derfor har foreningen netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som har afsløret de vigtigste indsatsområder.

I 2019 gør JA en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet rundt omkring på arbejdspladserne. Derfor har foreningen netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som har afsløret de vigtigste indsatsområder.
Arbejdstempo og uventede opgaver påvirker kvaliteten af JA’ernes arbejde og sætter medarbejdere under pres. Samtidig er der stor uklarhed omkring mål for arbejdet, arbejdsmængde, og hvornår en opgave er løst tilfredsstillende. Sådan lyder nogle af de konklusioner, der er kommet frem, efter JA’s forhandlingsudvalg har gennemført en undersøgelse blandt foreningens medlemmer om arbejdsbelastning og selvledelse.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der i disse år sker store forandringer på arbejdsmarkedet med krav om øget effektivisering, hvor mange af foreningens medlemmer oplever en stigende arbejdsbelastning. Og der er en risiko for, at det kan gå ud over både faglighed og arbejdsmiljø, mener formand for JA’s forhandlingsudvalg, Jess Jørgensen:”Hvordan håndterer du som JA’er at skære arbejdet til, når ressourcerne bliver færre, eller når nye opgaver kommer oven i de planlagte? Ved du, hvornår opgaven er løst ’godt nok’? Bliver kravene tilpasset de ressourcer, der er til rådighed?” skrev Jess Jørgensen ud til foreningens medlemmer forud for undersøgelsen. Derfor gennemfører udvalget i løbet af 2019 en særlig indsats for arbejdsmiljøet med ekstra fokus på arbejdsbelastning og selvledelse. Og i første omgang har indsatsen altså udmøntet sig i en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne.

Link til spørgeskemaet blev sendt ud på mail til alle de medlemmer, der er ansat i både den offentlige og den private sektor. Det vil sige, at selvstændige, pensionister og studerendeikke har deltaget i undersøgelsen.
Det førte til 479 besvarelser, hvoraf 187 kommer fra privatansatte og 290 fra ansatte i den offentlige sektor. Besvarelserne er kogt ned til 11 konklusioner, som blandt andet slår fast, at det stigende arbejdstempo påvirker kvaliteten af arbejdet, at mange bliver presset af, at uventede arbejdsopgaver kommer dumpende, og at der er stor uklarhed omkring mål for arbejdsindsat, og hvornår en opgave er løst tilfredsstillende.

”Selvledelse har været en af vores indgangsvinkler til undersøgelsen, og en høj grad af selvledelse er værdsat og efterspurgt blandt vores medlemmer, dét selv at kunne styre arbejdsopgaverne. Men med stigende arbejdspres kan det være, at der ikke er tid til at give den arbejdet den kvalitet man gerne ville, og det er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt med forventningsafstemning mellem medarbejder og chef: hvilken kvalitet skal opgaven løses til, og hvor lægger man det faglige snit?” siger Jess Jørgensen om nogle af de problemstillinger, der er kommet frem i undersøgelsen.

”Det var rigtig godt at få gennemført undersøgelsen, for nu har vi et grundlag at stå på og nogle indsatsområder at gå videre med. Det er et vigtigt område at have fokus på, og nu har vi et overblik over, hvor mange der bliver fyldt med stress på grund af stigende arbejdsbelastning og selvledelse,” siger Jess Jørgensen.

Resultaterne fra undersøgelsen skal nu hjælpe forhandlingsudvalget med at målrette indsatsen i det videre arbejde, som skal give JA’s medlemmer arbejdsmiljøfaglig viden og konkrete værktøjer til at håndtere den stigende arbejdsbelastning og selvledelsen, siger han:
”Næste skridt er at hjælpe med at udvikle redskaber: tilbud til medlemmerne, der handler om, hvordan de håndterer at være i sådan en hverdag,” forklarer Jess Jørgensen og fortæller videre:

”Jeg har ikke svaret på det, men det er derfor, vi skal arbejde videre med det: hvordan kan man gå til det over for chef og kolleger og have en åben dialog på arbejdspladsen om det.”

Bolden ligger nu hos forhandlingsudvalget, som går i gang med at planlægge en pallette af konkrete aktiviteter, som skal hjælpe den enkelte i dagligdagen på arbejdspladsen – det kan fx være medlemsmøder med opslagsholdere og erfaringsdeling af gode eksempler til inspiration for andre medlemmer.

Mit JA