Gå til sidens indhold

Er bermudashorts og sandaler ok på arbejdet?

Sommeren står for døren, og inden længe vil termometeret måske nærme sig 30 grader – en temperatur, hvor alle burde holde ferie med mulighed for at tage en dukkert i de sva­lende bølger. Men Ikke alle kan være så heldige.

På sådan en sommerdag kontakter en mandlig konsulent JA’s sekretariat. Hans arbejdsgiver har netop præciseret over for de ansatte, at virksomheden har en dresscode, som skal overholdes.

Konsulenten fortæller desuden, at der gælder forskellige regler for mænd og kvin­ders påklædning. De mandlige medarbejdere må ikke iklæde sig shorts og sandaler, men skal være iført lange bukser og lukkede sko. Kvindelige medarbejdere må derimod gerne vise bare ben i shorts og nederdele og lufte fødderne i sandaler.

Konsulenten mener, at udmøntningen af virksomhedens dresscode om formel og pro­fessionel påklædning diskriminerer mænd i forhold til kvinder, fordi den gør forskel på kravene til mænd og kvinders tildækning, udelukkende på baggrund af køn.

Sekretariatet kontakter arbejdsgiveren og får oplyst, at virksomheden får besøg af mange kunder fra både ind- og udland. Med­arbejderne sidder i storrumskontor og er der­med meget synlige for de besøgende. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne fremtræder i overensstemmelse med normerne for profes­sionel påklædning. Det er især vigtigt i forhold til de udenlandske kunder, som ikke har de samme frihedsgrader med hensyn til påklæd­ning, som vi ofte ser i Danmark.

At kravene til kvindernes påklædning er anderledes, forklarer virksomheden med, at kvinders professionelle påklædning godt kan indebære bare ben og sandaler.

Sekretariatet vender tilbage til konsulen­ten og oplyser, at virksomhedens udmønt­ning af dresscoden er helt i overensstemmel­se med en afgørelse fra Ligebehandlingsnæv­net. Nævnet afgjorde, at en dresscode om formel og professionel påklædning ikke nød­vendigvis er det samme for mænd og kvinder. Der skal ses på de konkrete omstændigheder på arbejdspladsen.

Dermed er den mandlige konsulent nødt til at iføre sig lange bukser og lukkede sko på ar­bejdet, mens kvinderne har mulighed for at få mere luft omkring benene.

Arbejdsmiljøloven indeholder ingen speci­fikke regler i forhold til, hvor høje eller lave temperaturer ansatte skal acceptere, men ifølge en generel vejledning fra Arbejdstilsy­net bør temperaturen ligge på omkring 20 – 22 grader, hvis du har stillesiddende arbejde, og ikke overskride 25 grader. Under en hedebølge må det dog accepteres, at temperaturen er noget højere. Ved væsentligt højere tempera­turer, kan det være nødvendigt, at virksomhe­den iværksætter foranstaltninger, så medarbejderne ikke lider overlast.

Mit JA