Gå til sidens indhold

Den danske natur bliver mere ensartet

De seneste 140 år er flere egnsspecifikke arter forsvundet, mens havearter i stedet er vandret ud i naturen. Det gør, at naturen på tværs af landet bliver mere ens, viser forskning fra Biologisk Institut på KU.

Siden 1800-tallet er flere sjældne arter forsvundet, mens almindelige arter og haveplanter har indtaget naturen, så der i dag er flere forskellige arter lokalt set. Det viser ny forskning fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet, der er publiceret i tidsskriftet Ecology Letters.

Forskerne har undersøgt forandringen i floraen i forskellige dele af Danmark fra 1800-tallet til i dag, skriver KU på sin hjemmeside. Forskerne sammenlignede 14 regionale florafortegnelser, der udkom i perioden 1857-1883, med den nyeste kortlægning af floraen i Danmark. Hver dækker en egn af Danmark, fx Sydvestsjælland, Als eller Læsø.

Resultatet viser, der er blevet færre lokale specialiteter, men til gengæld er der kommet en række nye arter til i form af almindelige hjemmehørende arter og forvildede haveplanter. Dermed er der en større overflod af arter lokalt, men de 14 områder i dag er langt mere ens, end de var for 140 år siden.

De egne, der er forandret mest, er Læsø, Anholt og Tønder-egnen, som i dag ligner Lolland eller Sjælland betydeligt mere, end de gjorde i 1800-tallet.

”Det er lidt som med egnsretter og burgerrestauranter”, siger lektor Hans Henrik Bruun fra Biologisk Institut på Københavns Universitet:

”Hver egn havde sin korte liste med særlige egnsretter; nu kan man få en noget længere menu med fastfood at vælge fra, men den er bare ens overalt i landet og i verden.”

De plantearter, der er gået tilbage eller er helt forsvundet lokalt, voksede fortrinsvis i enge og moser eller på overdrev og heder, mens de planterarter, der er kommet til, især er forvildede haveplanter, som findes i vejrabatter, på havnearealer, industrigrunde og i bynære skove. Her er vinderne fx canadisk bakkestjerne, amerikansk rødeg og erantis, mens taberne er arter som salepgøgeurt, kattefod og leverurt, der står på den røde liste over truede arter, både i Danmark og i vores nabolande.

De forsvundne arter er ikke blevet fortrængt af de nytilkomne arter. Forandringen i floraen skyldes, at menneskelige aktiviteter har ændret det danske landskab voldsomt over de seneste 140 år, hvor enge og moser er blevet drænet, og heder og overdrev er blevet tilplantet med skov.

Mit JA