Gå til sidens indhold

Nytårshilsen fra JA formand Gertrud Knudsen

Kære medlem

Her ved indgangen til 2022 står JA med nye store opgaver. Vi indgår i et nyt sekretariatssamarbejde med DM og DSL. Vi søsætter et helt nyt initiativ - en faglig biosøjle ”BIO”, der er fælles for alle tre organisationer, og endelig skal vi have fastlagt rammerne for en fuld sammenlægning af de tre organisationer fra 1. januar 2023.

Det bliver et travlt år, hvor jeg som ny formand sammen med den øvrige bestyrelse skal have fundet en arbejdsform, hvor vi betjenes af DMs sekretariat. Heldigvis følger flere kendte og erfarne JA-medarbejdere med, og nye kommer til. Det, tror og håber jeg, bliver berigende både for medarbejdere og medlemmer.

Jeg blev valgt som formand for JA den 20. november 2021 og har nu haft en måned til at sætte mig ind i arbejdet og opgaverne.

Med ansættelse af en ny redaktør og en faglig konsulent er vi klar til en flyvende start på samarbejdet. Vi skal i fællesskab gøre BIO til et attraktivt, fagligt hjemsted for alle, der arbejder med natur, miljø, planlægning og fødevarer.

Rent praktisk får du som medlem et BIO-nyhedsbrev, bredere basis for netværk, og fortsat Momentum+ med tilhørende debatmøder. BIO lanceres 10. januar, hvor vi glæder os til at præsentere de aktiviteter, der allerede ligger klar for første halvår af 2022.

Samtidig glæder vi os til samarbejdet om en fagforening, der har et 10 gange så stort medlemsunderlag, og som derfor kan løfte opgaver, som hidtil har været uden for vores rækkevidde. Det gælder bl.a. målrettede digitale løsninger, som sammen med et nyt medlemssystem vil komme JA’s medlemmer til gode fra ca. 1. juni, hvor vi håber på at være fuldt integrerede digitalt. Et andet fokuspunkt vil være at forstærke TR-samarbejdet i 2022.

Politiske udfordringer

Regeringens plan for udflytning af uddannelser giver os hovedbrud. Helt aktuelt står uddannelsen i husdyrvidenskab til lukning i København, uden at der er et klart alternativ i Århus. Og på AU vil man flytte agrobiologi til Foulum sammen med en del af dyrlægestudiet. Her er i forvejen et forskningsmiljø, men ingen undervisning og heller intet studiemiljø. JA har påpeget det problematiske i at lukke et fagligt miljø (husdyrvidenskab på KU) i en situation, hvor man forventer, at forskningen skal give os svar på klimaudfordringerne i husdyrbruget. Om vores indspil har vundet genklang afklares i starten af 2022.

Løfter vi blikket til et globalt perspektiv er nogle af de store udfordringer klimaet, hvor JA’s medlemmer bl.a. kan bidrage til at reducere fødevaresektorens klimaaftryk. Biodiversitet er også et højaktuelt emne, og også på dette område kan JA-medlemmer bidrage til løsninger og nødvendige afvejninger af interesser.

Godt nytår til alle

I skrivende stund holder vi alle vejret og håber på, at vi får redet Corona-stormen af, uden nedlukninger eller problemer i hospitalssektoren. Et godt forløb vil også få betydning for, at vi kan realisere det ambitiøse faglige program i BIO. Vi har lært at meget kan gøres – og gøres tilfredsstillende digitalt, men i mange sammenhænge må vi erkende, at det fysiske møde er mere givende.

Sidst i april får vi et historisk tilbageblik, da Dansk Agronomforening kan markere sit 125-års jubilæum i Tåstrup og København. Det jubilæum ser jeg frem til at deltage i.

JA ønsker alle et godt Nytår
Gertrud Knudsen

Mit JA