Gå til sidens indhold

Læserbrev om afkast i pensionskassen: ”Det er da katastrofalt”

Henning Krabbe og Flemming Duus Mathiesen er agronomer fra 1973. Flemming har haft sit virke i Fødevareministeriet og Henning har arbejdet som leder i rådgivningstjenesten. De har begge været medlemmer i JA og i PJD i knap 50 år. De havde sammen indsendt forslag til den netop afholdte generalforsamling i PJD. Her kan du læse om baggrunden for forslagene.

Da Henning ankom til generalforsamlingen kom han til at sidde ved siden af 2 dyrlæger, der begge var mødt op for at give udtryk for utilfredshed med de faldende pensioner i PJD. Da Henning så fortalte dem om de indsendte forslag, og at han havde flyttet alle sine pensionsopsparinger til PJD udbrød sidemanden: Det er da katastrofalt.

Og det er da også baggrunden for, at forslagene blev indsendt. Afkastet er lavt og den løbende udbetaling er faldende. Henning startede sin udbetaling af livrente da han fyldte 65 år i 2013. Det blev til knap 280.000 kr. om året i de første år, men fra 2019 begyndte udbetalingen at falde. Henning blev urolig, og der er jo også inflation.

Han kiggede så nærmere på prognosen fra PJD, og så forøgedes uroen og gik til alarm. Der var heller ikke megen trøst at hente i en supplerende rateopsparing. Også her viser prognosen faldende udbetalinger.

Disse resultater er ganske enkelt ikke tilfredsstillende i vores pensionskasse, der altid fortæller, at de gør det lige så godt som andre tilsvarende pensionskasser, siger Flemming og Henning.

 

Sammenligning til akademikerpension

Henning og Flemming lavede derfor en sammenligning med Akademikernes Pensionskasse. PJD var tidligere sammen med magistrenes pension i Unipension, og det er Magistrenes Pensionskasse, der nu hedder Akademikerne. At det kan være relevant med denne sammenligning kan jo også begrundes i, at JA er fusioneret med Magistrene til BIO, så på fagforenings-området nærmer vi os magistrene.

I oversigten ses depotrenten efter skat. PJD er de røde, og de blå Akademikerne. Frem til 2017 følges de pænt ad, men fra 2018 stikker akademikerne helt af, mens PJD taber pusten og performer meget lavt. Bemærk her sammenfaldet med at PJD samtidigt flyttede administrationen til Sampension.

Så der må være noget galt i systemet. Efter det oplyste er toplinjen i Sampension ganske høj og på linje med tilsvarende pensionskasser. Men hvor bliver pengene så af, når der 2021 kun kom 1,3% afkast ind på vores police. Vi får jo at vide at det går rigtig godt i pensionskassen, og ej heller på generalforsamlingen blev den lave depotrente italesat. Formand Erik Bisgaard Madsen udtrykte tilfredshed med årets resultat, men vi spøger: Er der store huller fra tidligere fejlslagne investeringer, der skal fyldes op? Og ønsker man ikke at redegøre herfor? Eller er der andre forklaringer?

Det er desuden meget iøjnefaldende, at forretningen har været lav og meget dårligere end hos Akademikerne efter, at vi blev en del af Sampension.

Forslag til generalforsamlingen

Vi har i tillid til pensionskassen også placeret vores ratepensioner i PJD. Lave omkostninger og fortællinger om solide afkast lokkede os. Men sådan ser virkeligheden ikke ud på depotværdierne, fortæller Flemming og Henning. Vi foreslog derfor, at generalforsamlingen skulle pålægge bestyrelsen, at den skal sikre, at PJD performer bedre, så resultaterne på vores policer svarer til andre pensionskassers formåen. I forslagene satte vi også fokus på bufferkapitalen og fordelingsprincipper for bufferkapitalen, så det sikres den kommer de enkelte medlemmer til del.

I vores forslag havde vi alene peget på rate- og alderspolicer for at undgå drøftelser med aktuar-teknisk indhold for livrenter. Det gør jo stoffet endnu sværere.

Det er uforståeligt at PJD i sin indkaldelse til generalforsamlingen skriver: ”Pensionskassen har i 2021 opnået et af branchens allerhøjeste afkast”, samtidig med at der kun blev 1,3% i forrentning på vores policer. Hvor forsvinder pengene hen?

Vi mener at bestyrelsen i PJD må stramme sig an. Vores forslag blev dog ikke vedtaget, da bestyrelsen var imod, men forslaget fik dog mere end 20 stemmer ud af godt 70 stemmeberettigede, hvoraf de fleste deltog via nettet eller havde afgivet fuldmagter. Alle der tog ordet på generalforsamlingen udtrykte utilfredshed med de faldende pensioner. En udtrykte det så skarpt, at pension jo nødig skulle udvikle sig til illusion.

Så kære kollegaer i JA: Ha’ fokus på din pensionskasse, også når der nu skal vælges to medlemmer til bestyrelsen. Det kan måske få indflydelse på dine økonomiske muligheder som pensionist. Der er behov for nye øjne og nye kompetencer i PJD- bestyrelsen.

Mit JA