Gå til sidens indhold

JA opnår maksimal godtgørelse til medlem for usaglig afskedigelse

Hvis du har høj anciennitet på din arbejdsplads, skal din arbejdsgiver gøre en ekstra indsats for at undgå at afskedige dig.

Dom

JA har ved retten fået medhold i, at afskedigelsen af et medlem var usaglig. Afgørelsen var bl.a. begrundet i medlemmets langvarige ansættelse, og at der ikke var gjort noget for at finde alternativ beskæftigelse i virksomheden.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået rettens ord for, at man som arbejdsgiver og virksomhed skal anstrenge sig for at finde løsninger for sine medarbejdere, før man afskediger dem – og at man har en særlig forpligtelse over for medarbejdere, der har været i virksomheden i mange år, siger Gertrud Knudsen, formand for JA.

- Jeg er sikker på, at der sidder flere medlemmer rundt om på arbejdspladserne, der kan komme i en lignende situation. Her kan jeg kun opfordre til at kontakte JA, inden man nikker ja til at gå ned i tid, eller gå med til større ændringer af sit arbejde, eller andre forhold, der opleves som urimelige, siger formanden.

Sagen kort

Medlemmet havde været ansat i 37 år i en større, landsdækkende organisation og havde i sin ansættelsestid bestridt flere stillinger i organisationen. Medlemmet var på tidspunktet for afskedigelsen ansat i en mindre afdeling, der led betydelige tab på grund af COVID19-restriktioner.

Med begrundelse i det økonomiske tab blev medlemmet varslet ned i tid til to dage om ugen – svarende til halvdelen af arbejdstiden, da medlemmet i forvejen var på nedsat tid. Medlemmet ønskede ikke en sådan nedgang i arbejdstid og løn. På medlemmets vegne tilbød JA derfor i forhandlingerne en nedgang i tid til tre dage om ugen.

Virksomheden afviste dette og opsagde medlemmet med begrundelse i, at medlemmet havde afvist at gå ned i tid til to dage om ugen.

I januar 2021 indbragte JA på medlemmets vegne sagen for domstolene med krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse. I december faldt der dom i sagen, og medlemmet og JA fik medhold i alle punkter. Virksomheden blev dømt til at betale seks måneders løn inklusiv pension som godtgørelse til medlemmet samt et beløb til sagens omkostninger.

Begrundelsen

Først fandt retten det ikke dokumenteret, at det netop skulle være medlemmets opgaver, der var ramt under Corona-nedlukningen. Dernæst slog retten fast, at den lange anciennitet i virksomheden betød, at virksomheden havde en særlig forpligtigelse til at tage hensyn til medlemmet.

Retten lagde herefter vægt på, at virksomheden hverken havde forsøgt at omplacere medlemmet eller overvejet medlemmets tilbud om at arbejde i tre dage om ugen i stedet for to.

På den baggrund og med henvisning til den lange ansættelsestid, virksomhedens størrelse, og at afskedigelsen skete blot få år før en forventet pension, konkluderede retten, at opsigelsen ikke var rimelig begrundet.

Om usaglig afskedigelse

Arbejdsgiver har i kraft af sin ledelsesret også en ret til at afskedige, men som ansat er man i langt de fleste ansættelsesforhold beskyttet mod det, man i ansættelsesretten kalder usaglig afskedigelse.

Der er tale om en konkret vurdering i den enkelte sag, når der er tale om usaglig afskedigelse, men en lang række omstændigheder og hensyn kan indgå. Det kan være virksomhedens økonomi, den ansattes opgaver og kompetencer, den ansattes anciennitet, andre mulige stillinger i virksomheden, eller andre forhold, som tilsammen kan få betydning for, om en afskedigelse vil være usaglig.

Med den konkrete sag er det slået fast, at en langvarig anciennitet i sig selv kan medføre en særlig forpligtelse til at tage hensyn og gøre en indsats for at finde en anden løsning end en afskedigelse.

Mit JA