Gå til sidens indhold

Husdyrvidenskab lukker i København – og åbner (på et tidspunkt) i Foulum

Et politisk flertal har indgået en aftale om at flytte en række videregående uddannelser ud af de større byer. På JA’s område er det besluttet at lukke husdyrvidenskab (Animal Science) i København for at oprette en tilsvarende uddannelse i Foulum.

Køer i bås

- Det er selvsagt en overordentlig trist beslutning. Ved at lukke husdyrvidenskab uden på kort sigt at have noget at sætte i stedet for på AU risikerer vi at tabe både uddannelsen og forskningsfeltet på gulvet, siger Gertrud Knudsen, formand for JA.

- Vi taler her om et forskningsfelt, der skal levere viden, som kan reducere husdyrproduktionens klimapåvirkning. Så samtidig med, at man bevilger penge til at reducere klimagasudslippet, lukker man et forskningsområde med en lang tradition, siger formanden.

- Vi er selvfølgelig godt klar over, at der også er stærke forskningsmiljøer inden for husdyrvidenskab på AU, og det er nu helt afgørende, at der bliver et tæt samarbejde mellem KU og AU i overgangsperioden, så mindst mulig viden tabes.

Det sidste optag i København forventes at være i 2023 eller måske 2024, og efter det oplyste skal de studerende, der optages, kunne gøre uddannelsen færdig i København.

- Det vil være svært at tiltrække kvalificerede forskere og lærere til et område, der skal lukkes i 2028. Vi risikerer, at Danmark kommer bagud på et vigtigt forsknings- og uddannelsesfelt i forhold til at få styr på klimapåvirkningen fra husdyrproduktionen, siger Gertrud Knudsen.

JA er i kontakt med de berørte medlemmer på KU. Der er ikke umiddelbart tale om opsigelser, men selvfølgelig en meget frustrerende situation, hvor arbejdspladsen på sigt forsvinder, og medarbejderne skal tage stilling til, om de skal finde nyt job eller måske bliver tilbudt at flytte med uddannelsen til Foulum.

Hvordan den kommende uddannelse i Foulum komme til at se ud, vil hænge tæt sammen med den nye dyrlægeuddannelse samme sted. Foreløbig har forligspartierne bevilget godt 250 mio. kr. til etablering af veterinæruddannelsen plus en årlig driftsbevilling på 54 mio. kr.

- Vi kommer næsten med garanti til at mangle kandidater med kompetencer inden for husdyrvidenskab i fremtiden, fordi der uvægerligt vil opstå et hul mellem de to uddannelser, siger Gertrud Knudsen, og opfordrer til, at der snarest udarbejdes en konkret plan for, hvordan en uddannelse i husdyrvidenskab kan stykkes sammen i Foulum.

Ifølge Eskild Holm Nielsen, dekan på Faculty of Technical Sciences, falder det godt i tråd med intentionen:

- Aftalen er først landet i går, så vi kan endnu ikke sige præcis, hvornår vi åbner for uddannelsen i Foulum. Men vi har i hele forløbet haft en god og konstruktiv dialog med Københavns Universitet, så vi gør alt i vores magt for at lave et fornuftigt og glidende overgangsforløb, siger dekanen.

 

Optag på bacheloruddannelse på husdyrvidenskab

  • 2021: 59 optaget
  • 2020: 68 optaget
  • 2019: 67 optaget
  • 2018: 62 optaget

Kilde: KU.dk

Mit JA