Gå til sidens indhold

Fremtidens skove – hvordan skal de se ud?

Skovfogeder, skovejere, interesseorganisationer, interessenter, politikere – ja hele skovbranchen samles for at drøfte visionerne for fremtidens skov.

Nyudsprungne bøgeblade på gren

Til april mødes skovbruget med grønne organisationer for at debattere og komme med bud på, hvordan skovbrug og skovforvaltning kan blive mere bæredygtig – både i forhold til klimaforandringerne og biodiversitetskrisen. 

BIO og DSL deltager i en workshop, hvor rammerne for fremtidens skovbrug fastlægges, og anbefalingerne formuleres. De deltager også i et senere stormøde, hvor resultaterne præsenteres på Christiansborg for miljøministeren og miljøordførerne fra de forskellige partier i Folketinget. 

- Mange af BIO’s og DSL’s medlemmer arbejder i, for eller med skoven. De repræsenterer både benytterne og beskytterne, og det glæder mig, at BIO kan deltage i dette projekt, der samler interesserne. Sammen står vi nemlig stærkere, og sammen finder vi de bedste løsninger, siger formand for BIO, Gertrud Knudsen.  

- Ved at deltage i projektet understøtter vi den fagpolitiske debat og sikrer, at fremtidens skove både tilgodeser klimaet og biodiversiteten. Om løsningen er forskellige adskilte skovtyper, eller en kombination i samme skov, eller en helt tredje løsning vil sikkert blive debatteret på workshoppen. Jeg glæder mig i hvert fald over, at vi kan bringe vores medlemmers viden i spil, så debatten får en faglig høj kvalitet, siger formand for DSL, Henrik S. Bach.  

Om projektet 

Der er efterhånden mange virksomheder og almindelige borgere, som klimakompenserer deres drivhusgasudledninger ved at støtte skovrejsning forskellige steder i verden. Danmark har en målsætning om 25 pct. skov inden udgangen af det 21. århundrede, Folketinget har oprettet en klimaskovfond og en skovplan er skrevet ind i finansloven. Begreber som klimaskov, biodiversitet og urørt skov fylder i debatten, og meningerne står i mange tilfælde stejlt overfor hinanden.

Tænketanken FREJ har taget initiativ til en workshop med et bredt spektrum af repræsentanter fra skoverhvervet og grønne organisationer. Workshoppen efterfølges af et stormøde på Christiansborg, hvor resultaterne præsenteres for miljøministeren og beslutningstagerne, så de er bedre klædt på til at træffe beslutninger om fremtidens skove.

BIO og DSL deltager i såvel workshop som i stormødet. 

  • Workshoppen finder sted 4. april på Sorø Akademi
  • Stormødet finder sted 10. maj på Christiansborg 
Mit JA