Gå til sidens indhold

Ekstraordinær uddeling fra Heilmanns Fond

Skov er i fokus i Danmark som aldrig før. Heilmanns Fond har derfor besluttet at afsætte et større beløb til projekter, der støtter op om Fondens formål.

Fonden søger projekter til en samlet uddeling på op til 1 mio. kr. fordelt på et eller to projekter.

Projekter, der søger finansiering fra Fonden, bør afspejle skovens betydning i en lang række aktuelle dagsordener, og at skoven aldrig har været mere relevant for så mange forskellige interessenter. Samtidig er det relevant, at projektets produkt er med til at nuancere den offentlige debat omkring skoven som alsidig ressource.

Fonden vil prioritere projekter, hvor donationen fra Heilmann er betydende, men ikke den eneste finansieringskilde.

Fonden prioriterer endvidere, at resultaterne fra støttede projekter gøres alment tilgængelige – til gavn for sektorens langsigtede udvikling.

Formålet for det ansøgte projekt kan være:

 • Formidling
 • Forskning, der genererer ny viden til gavn for skovbrugssektoren i bred forstand
 • Erhvers-PhD eller anden PhD


Eksempler på temaer:

 • Klima (skovens effekt og hvordan vi forbereder skovdyrkningen på fremtidens klima)
 • Anvendelse af træ
 • Fremtidens træressource (hvor, hvor meget, hvordan)
 • Multifunktionalitet i skoven


Hvem kan søge:

 • Ansatte ved universiteter og andre forsknings- og undervisningsinstitutioner
 • Interesseorganisationer
 • Virksomheder
 • Privatpersoner


Krav til ansøgning:

Ansøgningen skal indeholde en max. to siders projektbeskrivelse, der redegør for projektets formål, aktiviteter, resultater og tidsplan. Desuden et budget der redegør for, hvordan støtte fra Fonden vil blive anvendt og hvilke andre finansieringskilder, der indgår i projektet.

Ansøgningsfrist: 1. november 2022.

Ansøgning sendes til: legater@dm.dk, markeret ”Heilmanns Fond ansøgning”.

Ansøgere får svar i december 2022. Projekterne forventes gennemført i 2023 og 2024, hvis ikke særlige forhold taler for en længere projektperiode.

Heilmanns Fond - formål

” At yde økonomisk støtte til opgaver og aktiviteter, der generelt skønnes at have væsentlig betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.”

Mit JA