Gå til sidens indhold

"Udflytning skader uddannelsesmiljøer"

Det virker som om, regeringen ikke kan eller ikke vil forstå, at forskningsbaseret uddannelse kræver et forskningsmiljø, som det tager lang tid at opbygge, men relativt kort tid at nedbryde, mener Hans-Henrik Jørgensen om udflytning af uddannelser.

Ifølge et udspil fra regeringen skal 1300 uddannelsespladser flyttes fra landets fire største byer og ud i resten af landet. Oveni skal der oprettes 1000 nye pladser på velfærdsuddannelser. Samtidig skal de videregående uddannelser skære 10 procent af optaget i de største byer.

”Vi er vidne til, at Kaare Dybvad (S) faktisk nu er med til at realisere den landdistriktspolitik, som han præsenterede ved JA’s konference 'Fra udkant til vækstkraft’ i 2016 – nemlig at et vigtigt element i en holdbar landdistriktsudvikling er udflytning af uddannelser til området. Nu er det så spændende, om det går bedre, end da Lars Løkke Rasmussen prøvede i 2018,” siger Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, i en kommentar til forslaget. 

”Landdistriktsudvikling er det sympatiske element i regeringens udflytningsplan, men samtidig tankevækkende, at man nu ’spoler tilbage’ efter 40 års centralisering, eksempelvis Bertel Haarders seminarielukninger i 1982.”

”Det usympatiske er, at delelementer i reformen virker uigennemtænkte,” pointerer JA’s formand og fortsætter:  

”Forslaget om at flytte en del af veterinæruddannelsen til Foulum bærer præg af, at man ikke har gjort sig den ulejlighed at se på de faktuelle kendsgerninger omkring veterinæruddannelsen på Frederiksberg. Med 192 studerende optaget i 2020 må vi stadig sige, at veterinæruddannelsen er en lille uddannelse, som det forekommer ret meningsløst at splitte op i to.”

”Hertil kommer, at det er en meget dyr uddannelse på grund af den træning, som foregår på hospitalerne på Frederiksberg og i Taastrup med laboratorie- og øvelsestimer. Endelig har KU Sund lige vundet udbuddet om det veterinære Serumlaboratorium, der bliver et vigtigt element i den forskning, som uddannelserne er baseret på.”

”Men disse faktuelle kendsgerninger overtrumfes af Mette Frederiksens arrige kommentar om, at der også foregår forskning på højt niveau i Foulum, en del af AU. Det er dog ikke en forskning, som umiddelbart handler om syge dyr, men til gengæld en forskningsinstitution, som har haft 50 år til at udvikle sig til det, det er i dag – trods omprioriteringsbidrag,” betoner Hans-Henrik Jørgensen og slutter:

”Det virker som om, regeringen ikke kan eller ikke vil forstå, at forskningsbaseret uddannelse kræver et forskningsmiljø, som det tager lang tid at opbygge, men relativt kort tid at nedbryde. Lad veterinæruddannelsen forblive samlet på Frederiksberg, det er nok med en veterinæruddannelse i Danmark.”

Mit JA