Gå til sidens indhold

Trepartsforhandlinger om ligeløn skal forberedes grundigt

Akademikerne (AC) ser frem til et svar, efter at Forhandlingsfællesskabet har opfordret regeringen til at tage initiativ til trepartsdrøftelser om ligeløn for kvinder på det offentlige arbejdsmarked.

Akademikerne bakker op om, at regeringen tager initiativ til en trepartsforhandling om ligeløn.

For akademikere er den helt store ligelønsudfordring det kønsopdelte arbejdsmarked. I den offentlige sektor, hvor kvinderne er i klart flertal blandt akademikerne, er lønnen ca. 20 pct. lavere end i den private sektor, hvor de mandlige akademikere omvendt er flest. Derfor er der behov for at hæve lønnen for offentligt ansatte akademikere, hvis der skal opnås reel ligeløn.

”Ens køn må aldrig have betydning for, hvor meget man får i løn. Vi bakker derfor op om, at der er behov for at komme kønsskævheder i lønnen til livs, der hvor lønforskellene stikker af,” udtaler AC’s formand Lars Qvistgaard på AC’s hjemmeside, og han fortsætter:

“Ligeløn mellem kønnene bør handle om mere end kun forholdet mellem faggrupper inden for den offentlige sektor, men lige så vel om unfair lønforskelle mellem kvinder og mænd inden for samme fag og på tværs af arbejdspladserne i den offentlige og private sektor. Vi skal som en del af en trepartsforhandling gå efter, at vi får et bredt og fyldestgørende billede af hele ligelønsproblematikken mellem kønnene. Inden vi kigger på at finde løsninger, skal vi først kende problemet til bunds. Derved opnår vi også større garanti for, at vi efterfølgende er i stand til at finde de bedste løsninger.“

For Akademikerne er det vigtigt, at en kommende trepartsforhandling kommer til at basere sig på tilbundsgående analyser af ligelønsområdet og de tilhørende problematikker.

“Før vi begynder at pege på løsninger, skal vi først have viden og indsigt i, præcist hvad problemerne er anno 2021 – og hvordan vi skaber en holdbar lønstruktur uden ligelønsudfordringer for fremtiden. Vi skal bl.a. søge svar på de mange ’uforklarlige’ lønskævheder, der er for kvinder.”

Mit JA