Gå til sidens indhold

Stort ja til OK21-forlig

Overenskomstforligene for de offentligt ansatte har været til afstemning hos medlemmer og bestyrelse og er nu også godkendt af JA’s forhandlingspartnere. Dermed er der blandt andet lønstigninger og indsats for bedre arbejdsmiljø på vej til JA’ere i staten, kommuner og regioner de kommende tre år.

Tidligere på foråret blev der indgået generelle overenskomstforlig på både det statslige, kommunale og regionale område og desuden specifikke forlig for AC-organisationer på de tre områder.

Forligene har nu været til vejledende urafstemning hos JA’s medlemmer, hvor 96,7 procent af de deltagende har stemt ja til de nye overenskomster. På den baggrund har JA’s bestyrelse enstemmigt godkendt resultatet af OK21-forhandlingerne.

JA stemmer desuden sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne, og Akademikerne har samlet stemt ja til overenskomstforligene – her har 95,5 procent stemt ja og 4,5 procent stemt nej. Stemmedeltagelsen for de akademiske organisationer var på 34 procent, hvilket er lavere end ved de meget omtalte overenskomstforhandlinger i 2018, men er en fremgang i forhold til den foregående forhandling i 2015.

JA’s bestyrelse havde anbefalet medlemmerne at stemme ja, fordi det i en vanskelig tid med økonomiske konsekvenser af coronakrisen er lykkedes at lande en god og balanceret aftale om en treårig overenskomst, der som minimum vil sikre reallønnen i de kommende tre år, og som indfører en række forbedringer af overenskomsten med betydning for medlemmernes arbejdsliv i den kommende overenskomstperiode.

JA har for ansatte i både stat, kommuner og regioner fået aftale om:

• Lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen
• En lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked
• Fastholdelse og etablering af kompetencefonde
• En styrket indsats for fastholdelse af seniorer
• En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø
• Projekt om introforløb for nyansatte
• Forlængelse af lønforløbet for bachelorer
• Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen

Specielt for ansatte på statens område er der aftalt:

• En seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det kalenderår, man fylder 62 år, med ret til at konvertere bonus til to seniordage årligt eller pensionsbidrag.
• Nye rammer for håndtering af arbejdstid for ansatte på undervisningsområdet i forhold til at sikre en jævn arbejdsbelastning og sammenhæng mellem opgaver og arbejdstid.
• Forbedringer på universitetsområdet – bedre barselsvilkår for tidsbegrænset videnskabeligt ansatte, tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram samt forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere.
• Forhøjelse af pensionen af rådighedstillægget for fuldmægtige.
• Forhøjelse af grundlønnen for kontraktansatte kontorchefer.
• Krav om drøftelse med tillidsrepræsentanten om reduktion af sædvanlige opgaver.
• Bestemmelse om tillidsrepræsentantens adgang til lønoplysninger.

Specielt for ansatte på det kommunale og det regionale område er der aftalt:

• Højere slutlønninger for løntrin 7 og 8 og for special- og chefkonsulenter
• Forhøjelse af pensionsprocenten

Særligt for ansatte på det regionale område er der aftalt:

• En seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det 62. år og med ret til at vælge at konvertere til to årlige seniorfridage eller pensionsbidrag.

Du kan læse den samlede redegørelse fra Akademikerne opdelt på statens, kommunernes og regionernes område her, og du kan også finde mere om OK21 på JA’s hjemmeside, herunder de fulde forligstekster.

Mit JA