Gå til sidens indhold

Stop omprioriteringsbidraget på miljø- og fødevareforskning

Den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, når politikerne skærer i midlerne og samtidig ønsker en 70-procent-reduktion af klimagasser i 2030.

Dansk forskning i grønne løsninger er afgørende for den grønne omstilling af fødevarebranchen. Det er fundamentet for at forbedre dansk miljø og natur, men forskningen er fortsat ramt af nedskæringer gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Med omprioriteringsbidraget er der siden 2009 regelmæssigt skåret to procent af bevillingerne til myndighedsbetjeningen på Aarhus Universitet, så de nu er reduceret fra 500 mio. kr. til 350 mio. kr.

Og mens de generelle toprocents-besparelser på universiteterne stoppede i 2019, fortsætter det på myndighedsbetjeningen på miljø- og fødevareforskningen, og det bekymrer JA’s formand Hans-Henrik Jørgensen.

”Vi har i den grad brug for forskning og nye løsninger på fødevare-, miljø- og naturområdet, hvis vi skal løfte de historisk store udfordringer. Derfor kan man godt få indtrykket af, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, når politikerne skærer i midlerne og samtidig ønsker en 70-procent-reduktion af klimagasser i 2030,” siger Hans-Henrik Jørgensen.

Bevillingerne fra Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri falder fra 348 mio. kr. i 2021 til 322 mio. kr. i 2024. 

Hvor mange der står til at miste deres arbejde, er svært at vurdere. Forskerforum vurderer, at tallet ligger på 50-70 færre stillinger.

”Selvom der er afsat betragtelige midler til grøn forskning ad andre veje, så lægger det et stort pres på AU, at universitet skal fortsætte toprocents-besparelsen og samtidig pålægges at hjælpe med at indfri meget ambitiøse klima- og miljømål. Hvis man har sparet på kerneforskningen og forskningsmiljøerne, er det svært at sætte massivt ind, når der pludselig er nye midler og et øget politisk behov,” påpeger Hans-Henrik Jørgensen.

”Timingen og en nedprioritering af lige netop miljø- og fødevareområdet giver ikke mening. Midlerne burde gå til de områder, hvor der er største udfordringer og det største potentiale til at finde løsninger. Så omprioriteringsbidraget bør også fjernes på sektorforskningen,” mener han.

Mit JA