Gå til sidens indhold

Sommerdimittender får job

Seneste tal fra Akademikerne (AC) viser, at bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2020, ligger på 12,5 pct. her et år efter dimission. Det svarer til 1.411 bruttoledige, og er det laveste ledighedsniveau for sommerdimittender i 10 år.

Den lave ledighed er til trods for, at godt 7.500 flere akademikere blev færdiguddannet i sommeren 2020, sammenlignet med årgang 2010.

Således er der en større andel af de nyuddannede akademikere, der er i arbejde 12 måneder efter dimission, skriver Akademikerne på deres hjemmeside. Sommerdimittender defineres som personer, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august.

Vi har ikke tal for sommerdimittender på JA's område, men vi kan se, at dimittendledigheden er faldet markant når vi sammenligner med 2019 og 2020. Ledigheden i august 2021 er på 28,7 pct. - til sammenligning var den henholdsvis 40,6 pct. og 36,9 pct. i 2019 og 2020. For alle JA medlemmer under ét er ledigheden uændret på 3,3 pct. fra juli til august, og vi skal tilbage til foråret 2019 for at se tilsvarende lave ledighed. De tilsvarende tal for hele ACs områder er 5,3 pct. og 31,4 pct. for dimittender. 

I 2020 og 2021 har JA fulgt alle dimittender tæt for at kunne hjælpe dem bedst muligt til det første job. Alle dimittender er blevet ringet op af JA, og vi har spurgt til, om der er noget vi kan hjælpe dem med i forhold til jobsøgning eller ansættelse i første job efter kandidateksamen. Vi takker for de mange positive tilkendegivelser og gode ideer til hvordan JA kan blive endnu bedre.

Samtidigt glæder vi os over, at flere dimittender tog imod tilbuddet om sparring på CV og ansøgning samt rådgivning om løn og ansættelse. Vi kan kun opfordre til at du altid kontakte din fagforening, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt.

 

Mit JA