Gå til sidens indhold

Professor i marinbiologi frikendt for ærekrænkelser

I fredags faldt der dom i retssagen om udtalelser fra Stiig Markager, professor i marinbiologi ved Aarhus Universitet, som landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug fandt ærekrænkende.

Stiig Markager havde i Berlingske i 2019 skrevet, at tilførsel af næringsstoffer til havmiljøet var steget med 700 ton kvælstof årligt siden 2010.

Den udtalelse fandt Bæredygtigt Landbrug ærekrænkende, da det konkrete tal ikke kunne genfindes i de såkaldte Novana-rapporter, som myndighederne udgiver om vandmiljøets tilstand.

Tallet bygger dog på beregninger, som Stiig Markager selv har foretaget, og Retten i Hillerød fandt, at hverken indhold eller kontekst var udtryk for forhold, der kunne krænke nogens ære. Stiig Markager er derfor frifundet. Retten i Hillerød skriver:

"Retten fandt, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data og fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse, og den var ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den var fremsat i – udtryk for forhold, der kunne tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt. Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære," skriver Retten i Hillerød i dommen.

JA’s formand Hans-Henrik Jørgensen mener, at det er en vigtig afgørelse for at sikre, at forskere har mulighed for at udtale sig og bidrage med fakta og viden til den offentlige debat, og han stiller dernæst spørgsmålstegn ved, hvorfor vi overhovedet står med sådan en sag.

”Komplicerede videnskabelige diskussioner om forhold i havmiljøet hører ikke hjemme i en retssal. Det burde være noget, man diskuterer i videnskabelige fagblade. Derfor man kan godt stille spørgsmålstegn ved om, vi nogensinde skulle have haft retssagen,” siger han.

Mit JA