Gå til sidens indhold

Ny kampagne skal forebygge stress

Arbejdstilsynet lancerede onsdag den 8. december en kampagne, der skal udbrede kendskabet til en ny vejledning om håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres.

Arbejdstilsynet har i forbindelse med en ny kampagne, som sigter mod at forebygge stress, udformet nedenstående pakke med kampagnemateriale. Kampagnematerialet kan forhåbentlig hjælpe arbejdspladsen med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og konsekvenserne for helbredet.

Materialet består af:

Arbejdstilsynets kampagneside kan du også læse om, hvordan man som arbejdsgiver kan forebygge stress blandt medarbejderne, om de mulige konsekvenser for arbejdet, men også om de mulige konsekvenser for medarbejderne. Kampagnesiden skriver desuden følgende til dig som medarbejder:

Din arbejdsgiver skal sikre, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er tre gode råd til, hvad du kan gøre for at være med til at skabe balance mellem arbejdsmængde og tid for dig og dine kollegaer.

  • Hold øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og den tid, du har til opgaverne. I de to bokse herunder kan du se, hvilke tegn der kan være på stor arbejdsmængde og tidspres. Det kan både være konsekvenser for arbejdet og for dig som medarbejder.
  • Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der har et stort arbejdspres og tit springer pauser over?
  • Sig til, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stor arbejdsmængde og tidspres. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få hjælp til opgaveløsningen og prioritering. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress.
Mit JA