Gå til sidens indhold

JA og DSL flytter sammen med DM

JA arbejder ambitiøst for at være en synlig, effektiv og markant faglig forening, som sikrer alle medlemmer attraktive rammer, vilkår og gode faglige tilbud.

For at foreningen også fremover kan bidrage til at styrke medlemmernes faglighed bedst muligt og for at fremtidssikre JA’s stærke fundament, har JA besluttet at gå sammen med DM om at udvikle et nyt fagfællesskab omkring en ny biofaglig søjle, som DSL ligeledes vil indgå i.

Det vil sige, at de tre foreninger pr. 1. januar 2022 sammen etablerer et fælles sekretariat, som vil servicere den samlede medlemsskare. Alle tre foreninger organiserer i forvejen medlemmer inden for de naturvidenskabelige områder, og dermed vil det nye samarbejde være en opgradering af hver af foreningernes faglige fokus. Forventningen er også, at de nye attraktive rammer kan tiltrække flere nye medlemmer med en naturvidenskabelig baggrund og et arbejdsområde med fokus på natur, miljø og fødevarer.

Som medlem af JA vil medlemsvilkår og kontingent forblive uforandrede. Men de tre foreninger har besluttet at arbejde hen mod en fuld politisk og organisatorisk sammenlægning senest fra 2025, hvorefter medlemsfordele, tilbud, kontingent og øvrige vilkår vil være ensartet for alle medlemmer.

Der forestår nu en proces i de næste måneder, hvor bestyrelser og medlemmernes repræsentanter i fællesskab vil konkretisere samarbejdet om biosøjlen, så vi hurtigst muligt får udviklet attraktive tilbud til alle medlemmer.

På vegne af JA’s bestyrelse,

Hans Henrik Jørgensen
Formand

Mit JA