Gå til sidens indhold

JA og DM: Glæde over bredt klimaforlig – forskere, rådgivere og administration står klar

- Vi konstaterer med stor tilfredshed, at der er udarbejdet et bredt politisk forlig om klimaaftalen vedrørende landbrug og skovbrug, siger formand for DM, Camilla Gregersen og formand for JA Hans-Henrik Jørgensen i fællesskab oven på gårsdagens forlig på Christiansborg, hvor Regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne efter månedlange forhandlinger endelig er blevet enige om en fælles aftale – en aftale som især landbruget har ventet på med længsel.

Marksprøjtning (COLOURBOX10046887)

Det er vigtigt med stabile rammevilkår for et vigtigt erhverv som landbruget, hvor langsigtet planlægning er en nødvendighed, uddyber formændene og fortsætter:

  • Vores medlemmer er med deres naturvidenskabelige uddannelser parate til at bistå i denne omfattende omstilling, som både handler om teknik, struktur, arealomlægning, nye måder at tænke på og økonomi. Vi ser mange muligheder for at bringe vores dygtige medlemmers kompetencer i spil og udvikle den ekspertise, som skal være med til at løse klimaudfordringen i landbruget.
    Vi er glade for, at der tilføres 3,8 milliarder kroner til den grønne omstilling, som blandt andet skal bruges til forskning i tekniske løsninger og udtagning af lavbundsjorder.
    Men vi frygter, at det langt fra er nok, hvis man ønsker at nå de fastsatte klimamål i 2030, hvor landbrugets udledning af drivhusgasser skal være reduceret med op til 65 procent.

Forliget rummer også en aftale om reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget på 10.800 tons frem til 2027, hvilket DM og JA ser som et væsentligt bidrag til at nå de fastsatte miljømål på landbrugsområdet. Det er positivt, at der er skrevet kvælstofmål ind i aftalen. Der bør stadig ses politisk på at indføre en CO2-afgift, som Klimarådet har anbefalet som det mest effektive redskab til at opnå de fastsatte klimamål.

Læs mere i det politiske forlig

Mit JA