Gå til sidens indhold

JA har fået ny formand

På det netop overståede repræsentantskabsmøde blev Gertrud Knudsen valgt som ny formand for JA.

Gertrudrep21web

Gertrud Knudsen er uddannet cand.agro. og arbejder til dagligt som områdechef i Vejdirektoratet. Gertrud Knudsen har et omfattende kendskab til natur- og miljøområdet - både i et forvaltningsperspektiv, men også inden for genbrugs- og ressourceområdet. Den viden og erfaring kommer hun til at trække på i arbejdet med at sikre en JA faglighed, når der straks efter nytår vil være en "bio-søjle", der skal rumme fagligheden i det fremtidige samarbejde med DM.

- Jeg mener, beslutningen om at arbejde for en sammenlægning med DM er indlysende rigtigt - simpelthen for at sikre medlemmerne den bedst mulige service fremover, siger den nye JA-formand.

- Det bliver til gengæld en meget stor opgave i det kommende år at få sammenlægningen på plads. Men jeg er naturligvis fortrøstningsfuld. Gennem samtaler med formanden og direktøren i DM har jeg fået en rigtig god fornemmelse af, at JA og DM både forstår hinanden og har store forventninger til, at det bliver godt, pointerer Gertrud Knudsen.

Yderligere valg

Udover ny JA-formand blev Britt Andersen ny formand for Forhandlingsudvalget, Michael Øllgaard blev ny formand for Kompetenceudvalget, og Bo Degnbol Nielsen modtog genvalg som formand for Profileringsudvalget. Næstformand Eva Roland Erichsen blev genvalgt til bestyrelsen. Eva Roland Erichsen forventes snarest at gå på barsel, hvorefter nyvalgte suppleant Lea Holmberg vil indtræde. Tidligere formand Hans-Henrik Jørgensen blev valgt ind som menigt bestyrelsesmedlem for 1 år.

Ny JA-bestyrelse. Fra venstre: Britt Vodstrup Andersen, Mads Emil Gaardsvig Christensen, Hans-Henrik Jørgensen, Gertrud Knudsen, Bjørn Øst Hansen, Michael Øllgaard og Bo Degnbol Nielsen. Ikke tilstede: Eva Roland Erichsen.

 

Mit JA