Gå til sidens indhold

Forbliv på arbejdsmarkedet med en senioraftale

Både på det kommunale og det statslige område er der overenskomstaftaler, der gør det muligt at indgå lokale og individuelle senioraftaler, der skal hjælpe til at fastholde seniorer i deres arbejdsliv. Det er bare ikke alle ledere, der er opmærksomme på mulighederne.

Seniorliv COLOURBOX19058914

Som udgangspunkt skal seniormedarbejdere i forbindelse med MUS tilbydes seniorsamtaler. Disse samtaler kan så udmønte sig i, at der bliver indgået egentlige senioraftaler. Hvilken aldersgruppe, det drejer sig om, aftales lokalt.

De individuelle aftaler er forskellige, afhængige af den konkrete situation, men indeholder typisk en række hovedelementer, der kan kombineres:

  • Nedsættelse af arbejdstiden og/eller reduceret ansvar
  • Udligningstillæg til hel eller delvis kompensation for lønnedgang
  • Opretholdelse af pensionsniveau trods lønnedgang
  • Pensionsforbedringer
  • Fastholdelsesbonus (hvis mindst bliver i stillingen indtil et givet tidspunkt)

Ansat i kommunen

På det kommunale område skal man være fyldt 52 år for, at der kan indgås aftale om en seniorordning. I praksis er alderen dog typisk i praksis en del højere.

Ansat i staten

På statens område kan de samme elementer indgå i en senioraftale, men med den forskel, at en seniorordning med aftrapning af ansvar forudsætter, at den ansatte er fyldt 55 år, at en seniorordning med en aftrapning af arbejdstiden forudsætter, at den ansatte er fyldt 60 år, og at en seniorordning med en fastholdelsesbonus forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år.

Særligt for staten gælder, at der også er mulighed for at aftale en dags betalt frihed med løn pr. måned, hvilket forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år. Til gengæld er der ikke mulighed for at aftale pensionsforbedringer.

Udover de omtalte ordninger gælder både i kommuner og i staten bestemmelser om seniorbonus/seniordage, som alle ansatte har en ret til fra en bestemt alder. På statens område træder seniorbonusordningen først i kraft den 1. april 2022.

Mit JA