Gå til sidens indhold

Fokus på grøn forskning – men for få midler

Forskningsreserven 2022 har fokus på grøn forskning, men for få midler til forskning uden et politisk fastlagt tema.

Grøn forskning, digitalisering, nye teknologier, life science og sundhed bliver de centrale temaer for den statslige forskningsindsats i 2022. Det er vigtige temaer, som flugter helt med bredt anerkendte samfundsudfordringer. Der er dog for få penge til forskning uden politisk fastsat tema, som giver grundlag for forskningsgennembrud på helt uventede områder, skriver Akademikerne (AC) på deres hjemmeside.

Det er ifølge AC gode nyheder, når der afsættes penge til forskning og glædeligt at samtlige folketingets partier står bag aftalen om fordeling af forskningsreserve for 2022. Der er fordelt i alt ca. 2,9 mia. kr. hvor ca. 2 mia. kr. stammer fra forskningsreserven, mens ca. 1 mia. er en omprioritering af den gældende bevilling til Danmarks Innovationsfond.

Vi skal være mere ambitiøse

Med aftalen bliver det offentlige forskningsbudget på i alt 25,3 mia. kr. – det er mere end i 2021 og på niveau med 2020.

”Jeg er glad for at alle politiske partier bakker op om en stærk forskningsindsats, men vi skal også øge investeringerne. Andelen af BNP har ligget på 1 pct. af BNP i 10 år, og med et stigende BNP er status quo i absolutte tal ikke godt nok. Vi skal være langt mere ambitiøse og sigte efter 1,5 pct. af BNP,” siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard.

Med aftalen ser balancen mellem den tematiserede forskning i Danmarks Innovationsfond og den frie forskning i Danmarks Frie Forskningsfond ud til at være opretholdt med hhv. ca. 1,6 mia. kr. og 1,4 mia. kr.

Men kigger man nærmere efter, så fortsætter tendensen til, at midlerne til den frie forskning også er tematiseret – fx til grøn forskning, styrket klinisk forskning og en række kendte ordninger og indsatser.

Hvad er forskningsreserven?

Forskningsreserven er en del af finansloven og dækker over, hvordan politikerne hvert år vælger at bruge penge på initiativer inden for dansk forskning, udvikling og innovation.

Pengene uddeles blandt andet til råd og fonde, som så står for at fordele midlerne til konkrete forskningsprojekter og udviklingsprogrammer.

Mit JA