Gå til sidens indhold

Flere ledige nyuddannede end tidligere

Antallet af ledige, nyuddannede akademikere er højere i december i år end de to foregående år. Nyuddannede akademikere blev hårdt ramt af coronakrisen i året 2020.

Fra juli til december 2020 er antallet af ledige faldet i tråd med tidligere årgange, men har kontinuerligt ligget på et højere niveau, skriver Akademikerne på deres hjemmeside.

I JA er den gode nyhed, at dimittendledigheden er faldet fra 48,7 procent i december 2019 til 37,1 procent i december 2020, men den er forsat højere sammenlignet med dimittendledigheden for alle akademiske dimittender under ét.

Den samlede ledighed for medlemmer af JA generelt er en anelse højere i december 2020 i forhold til december 2019. Dog er der kun tale om en beskeden stigning fra 3,9 procent til 4,1 procent, og i begge år er ledigheden lavere end for akademikere under et, hvor ledigheden i december 2020 er på 5,7 procent.

I 2021 fortsætter JA med at følge alle dimittender tæt for at kunne hjælpe dem bedst muligt til det første job. Alle studerende i JA, der forventer at dimittere i år, får et opkald fra JA’s sekretariat for at høre, om der er noget, vi kan hjælpe dem med i forhold til jobsøgning eller ansættelse.

For at nedbringe dimittendledigheden har beskæftigelsesministeren sammen med uddannelses- og forskningsministeren nedsat et partnerskab, hvis opgave det bliver at få den jobrettede indsat til at virke bedre i både jobcentrene, a-kasserne og uddannelsesinstitutionerne, men også at åbne flere døre til virksomhederne. Partnerskabet består af arbejdsmarkedsparter, faglige organisationer, a-kasser, kommuner, uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer, erhvervsorganisationer og private virksomheder.

Mit JA