Gå til sidens indhold

Flere JA’ere i beskæftigelse

Vi har nu oplevet endnu en måned, hvor ledigheden fortsætter med at falde. Faktisk skal vi tilbage til sommeren 2019 for at se samme høje beskæftigelsesniveau for JA's medlemmer. Ledigheden for JA’ere er på 3,5 procent, hvilket er et fald fra 4,5 procent i marts. Den samme positive tendens ses for dimittendledigheden.

Ledighedstal for akademikere bliver offentliggjort hver måned på Akademikernes (AC) hjemmeside, og i april fremgår det, at ledigheden for JA-medlemmer er på 3,5 procent, hvilket er et fald fra 4,5 procent i marts.

Den samme positive tendens ses for dimittendledigheden, som for JA's medlemmer er faldet fra 37,7 procent til 31 procent. Forventningen er, at ledigheden vil fortsætte med at falde hen over sommeren og dermed følge den tendens, vi har set i en længere årrække.

Ser vi på ledigheden på et mere overordnet niveau, er 5,3 procent af de forsikrede akademikere ledige – hvilket svarer til 18.976 fuldtidspersoner. Det er det laveste niveau for ledigheden siden marts 2020. Ledigheden er i øvrigt faldet med godt 1300 fuldtidspersoner fra marts til april.

Dimittendledigheden er ligeledes faldet og er i april på 25,6 procent, hvilket er et fald fra 32,7 procent i marts. AC har i april måned set på ledigheden i de store uddannelsesbyer, og ikke overraskende fremgår det, at de fire store uddannelsesbyer – Aalborg, Aarhus, Odense og København – alle ligger i topti over de kommuner med højest ledighed.

Dette er en naturlig konsekvens af det store antal nyuddannede, som uddanner og bosætter sig her. Af de fire byer har Odense den højeste ledighedsprocent med 7,9 procent. I fuldtidspersoner er ledigheden højest i København, hvor 6111 var ledige i april måned.

De samme tal er ikke opgjort for de enkelte fagforeninger. Her er opgørelsen alene fordelt efter regioner. På JA-området er der flest ledige i Hovedstaden, på Sjælland og i Østjylland i nævnte rækkefølge – i alt drejer det sig om henholdsvis 79, 20 og 13 personer.

Mange studerende bliver kandidater i juni, og JA's erfaring er, at der godt kan gå 6-9 måneder, inden de lander det første job. JA opfordrer i den forbindelse som altid til at kontakte sekretariatet for at få råd og vejning om jobsøgning og hjælp til ansættelseskontrakten.

Mit JA