Gå til sidens indhold

Er du en god leder?

Som leder har du en afgørende rolle i forhold til, om dine medarbejdere trives og udfører et godt stykke arbejde. Ballisager Konsulenthus har i deres kandidatanalyse for 2020 undersøgt, hvad god ledelse består af – set fra medarbejdernes perspektiv – og hvilke kernekompetencer du skal have som leder.

God ledelse er det, som enhver leder stræber efter, alle medarbejdere ønsker, og virksomheder kommer længst med, og den gode leder anno 2020 er klar over, at der skal personlig udvikling til for at være en god leder.

I undersøgelsen fra Ballisager er der set fra medarbejdernes synsvinkel særligt tre kernekompetencer: tillid, faglighed og anerkendelse, der kendetegner en god leder. Op mod 53 procent af de adspurgte rangerer især tillid som en afgørende faktor. Det er tæt forfulgt af faglig dygtighed hos lederen, hvor 45 procent vurderer dette som vigtigt, og 34 procent vurderer anerkendelse af ens opgaver som værende vigtigt.

Kernekompetencerne går igen, når medarbejderne bliver spurgt i den offentlige og den private sektor. Her er det igen tillid (58/53 procent), faglighed (41/46 procent) og anerkendelse (40/31 procent), der er de vigtigste faktorer i begge sektorer, tæt forfulgt af evnen til at skabe et godt samarbejde blandt kollegerne samt personlig interesse.

Når medarbejderne i øvrigt skal bedømme deres ledere ud over kernekompetencerne, og om der er forskel på mandlige og kvindelige ledere, viser undersøgelsen, at dygtige mandlige ledere er bedømt mere positivt i forhold til at udvise tillid til deres medarbejdere, mens kvindelige medarbejdere bedømmes mere positivt i forhold til at udvise interesse for medarbejderen som person og i forhold til at være et moralsk forbillede.

Der er derimod ingen store forskelle mellem de mandlige og kvindelige medarbejderes opfattelse af god ledelse. Derudover bliver private ledere vurderet fagligt dygtigere end offentlige ledere, mens offentlige ledere er bedre til at anerkende og til at skabe et godt samarbejde.

Deltagerne i undersøgelsen er også blevet spurgt om, hvad der kendetegner en dårlig leder. Og her er det især manglende forståelse for teamwork (43 procent) og faglig inkompetence (44 procent), der er de største mangelvarer hos de dårlige ledere, tæt forfulgt af manglende bidrag til at finde opgaveløsninger i svære situationer, manglende interesse i medarbejderens arbejde og manglende forventningsafstemning til arbejdet. Den manglende evne til at skabe og forstå teamwork som en vigtig faktor i arbejdet er mest udtalt hos mandlige ledere.

De faktorer, som kendetegner en dårlig leder generelt, går igen i den offentlige og private sektor. Her det igen manglende evne til at skabe teamwork den vigtigste faktor (49/50 procent), faglig inkompetence (52/41 procent) og manglende bidrag til at finde opgaveløsninger i svære situationer (32/36 procent), der er de vigtigste faktorer.

Generelt er der flere mænd (34 procent) end kvinder (20 procent), der drømmer om ledelse i løbet af deres karriere, og i aldersgruppen 18-34-årige drømmer 42 procent om at blive leder. Mænd motiveres i langt højere grad af en bedre løn, mens kvinder søger flere udfordringer gennem lederjobbet. De primære motivationsfaktorer blandt lederambitionerne er indflydelse og muligheden for at udvikle andres potentiale.

Læs mere i Kandidatanalysen fra Ballisager.

Mit JA