Gå til sidens indhold

Der er fastsat nye mål for arbejdsmiljøet

Færre skal udsættes for farlig kemi og arbejdsulykker, og færre skal udsættes for væsentlige fysiske og psykiske belastninger. Det er intentionen bag de nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, der gælder frem til 2030.

Hos Hovedorganisationen Akademikerne (AC), som repræsenterer JA, har det især været vigtigt at holde fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er formand for AC, Lars Qvistgaard, også særligt glad for, at de nye måltal tager højde for problemer med seksuel chikane:

”Det sidste stykke tid har vist os, at vi langt fra er i mål med at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladserne. Derfor er jeg glad for, at vi med de nye måltal tager seksuel chikane på arbejdspladsen alvorligt som et arbejdsmiljøproblem,” forklarer han.

Et andet vigtigt pejlemærke er, om de nye måltal også indfanger de stressproblematikker, som mange medarbejdere i dag kæmper med. Når en større og større del af arbejdsmarkedet oplever hastige forandringer og nye arbejdsvilkår, skal det også afspejles i den måde, arbejdsmiljømålene er fastsat på.

Parterne er enige om inden udgangen af 2024 at gennemføre en evaluering af de nationale arbejdsmiljømål.

Baggrunden for de nye arbejdsmiljømål

Trepartsaftalen om arbejdsmiljø mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev landet i december 2020. Aftalen indebærer arbejdsmiljømål inden for de fire arbejdsmiljøemner: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø og ergonomisk arbejdsmiljø.

Ifølge arbejdsmiljøaftalen fra 2019 fremgår det, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. I trepartsaftalen blev det fastsat, at opgaven med at udarbejde forslag til brancherettede måltal skulle placeres hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Målene blev i juni 2021 godkendt i Arbejdsmiljørådet.

Læs mere om trepartsaftalen her.

Mit JA