Gå til sidens indhold

Berigtigelse af nyhed bragt af JA

Nedenstående har vi modtaget fra prodekan Grete Bertelsen, SCIENCE, Københavns Universitet

Det er ikke korrekt, når Jordbrugs Akademikerne i en nyhed påstår, at Københavns Universitet planlægger at nedlægge uddannelsen i husdyrvidenskab.

Som led i arbejdet med opfyldelsen af den regionalisering, som universiteterne er blevet pålagt, har Københavns Universitet set på muligheden for udflytning af uddannelser – vel at mærke der, hvor det er muligt under hensyntagen til, at der skal være både fysiske rammer og et fagmiljø, som kan understøtte uddannelserne. På den baggrund er det naturligt at pege på Københavns Universitets bacheloruddannelse i husdyrvidenskab og kandidat i Animal Science, som med fordel vil kunne placeres i Foulum med indskrivning og optag på Aarhus Universitet.

Fordelen ved en placering i Foulum er, at der her er et stærkt husdyrvidenskabeligt fag- og forskningsmiljø samt særdeles gode produktionsdyrsfaciliteter, der kan bidrage til såvel forskning som uddannelse og ikke mindst fortsat være til gavn for landbrugserhvervet.

Københavns Universitet har i mange år haft samarbejde med Aarhus Universitet omkring både bacheloruddannelse i husdyrvidenskab og kandidat i Animal Science, og Københavns Universitet vil gerne fortsat samarbejde med Aarhus Universitet omkring både udviklingen af husdyrvidenskabsuddannelsen i Foulum samt bidrage til de fagområder, hvor Københavns Universitet har stærke kompetencer. AU og KU arbejder derfor i fællesskab på at finde en løsning, hvor husdyrvidenskab vil kunne overflyttes til AU med udbudssted i Foulum. Et samarbejde er vigtigt i forhold til at adressere de nuværende udfordringer med at rekruttere dygtige studerende til uddannelsen samt mindske et stort frafald til hovedsageligt veterinæruddannelsen.

I forbindelse med en udflytning af uddannelserne udestår endvidere en afklaring af den fremtidige økonomi.

JA bekræfter, at sagen vil blive taget op ved det kommende repræsentantskabsmøde 19. og 20. november 2021.

Mit JA