Gå til sidens indhold

Akademikerfondspuljen åbner igen 1. juni

I skrivende stund er Akademikerfondspuljen tømt for midler. Men du kan med fordel notere datoen den 1. juni kl. 10, hvor puljen igen er åben for ansøgninger.

I den nyeste overenskomstaftale OK21 er der afsat 172,5 mio. kr. til Den Statslige Kompetencefond. Det er stort set det samme beløb, som blev afsat ved overenskomstaftalen OK18. I OK21 bliver midlerne fordelt over en treårig periode med det formål at udvikle statsligt ansattes individuelle kompetencer, skriver Kompetencesekretariatet på deres hjemmeside.

Du kan søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Skatteministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

I den nye overenskomstperiode fyldes fondens puljer op tre gange om året. Første tirsdag i juni, oktober og februar bliver der fyldt nye midler i puljerne.

Planlægger du at ansøge Akademikerfondspuljen, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Det er dog vigtigt, at din leder ikke godkender ansøgningen, inden puljerne igen er åbne den 1. juni 2021 kl. 10.

Når du har udfyldt din ansøgning, skal du sende den til godkendelse hos din leder. Det foregår i ansøgningssystemet. Først når din leder godkender ansøgningen, er den indsendt til Den Statslige Kompetencefond. Det er afgørende, at din leder ikke godkender ansøgningen, før puljen er åben.

Husk, at du ikke må søge om støtte til en aktivitet, der er påbegyndt ved ansøgningstidspunktet. Ansøger du fx den 1. juni, må din aktivitet tidligst starte den 2. juni 2021.

Den Statslige Kompetencefond råder over flere puljer, men særligt Akademikerfondspuljen plejer at blive tømt meget hurtigt, og du kan med fordel forberede din ansøgning, inden fondspuljerne åbner.

På samme måde er den særlige indsats Akademikere 55 år eller derover også åben for ansøgninger.

Mit JA