Gå til sidens indhold

Sprogkompetencer fremmer din karriere

Sprog som tillægskompetence giver bedre og mere interessante arbejdsopgaver og er karrierefremmende for JA’ere, viser undersøgelse.

Sidste år fik JA en henvendelse med en opfordring til et samarbejde om sprogkompetencer fra Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF), der er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.

Mere præcist blev der spurgt, om JA kunne have lyst til og mulighed for at samarbejde om et projekt med fokus på den økonomiske og karrieremæssige betydning af, at medarbejdere har eller får gode sproglige tillægskompetencer – også udover engelsk.

Begrundelsen for henvendelsen var, at mange af JA’s medlemmer arbejder internationalt eller er i internationale samarbejdsrelationer.

JA’s bestyrelse godkendte et samarbejde, og via JA Nyhedsbrev blev medlemmerne opfordret til at deltage i undersøgelsen. 

Undersøgelsen resultater bekræfter, at sprogkompetencer har en positiv effekt for den enkelte. Der er tale om et begrænset antal deltagere, der har besvaret spørgeskemaet, og et udpluk, der er blevet interviewet, så det er ikke muligt at drage kvantitative konklusioner på baggrund af resultaterne.

Det har heller ikke været formålet, pointerer NCFF i deres samlede konklusion, som videre lyder:

”I og med problematikken ikke tidligere er undersøgt fra et medarbejderperspektiv, så ville det være hasarderet at starte en større kvantitativ analyse uden en sandsynliggørelse af tesen via en eksplorativ kvalitativ analyse, og tesen er bekræftet med undersøgelsen: sproglige tillægskompetencer har en positiv arbejdsmæssig effekt.”

Både spørgeskemaundersøgelsen og interviewene viser klart, at sprog som tillægskompetence giver bedre og mere interessante arbejdsopgaver og er karrierefremmende.

Det er også tydeligt, at brug af fremmedsprog for de allerfleste er en del af den arbejdsmæssige dagligdag. Det er mest engelsk, der bruges, men også andre sprog er levende arbejdssprog. Opfattelsen af, at engelsk ikke er nok, ses både af, hvor mange der bruger et andet sprog i arbejdet, og hvor ofte det sker.

Når det så sammenstilles med, at af de 41 JA’ere, der har angivet, at sprog har givet dem mere interessante arbejdsopgaver, peger alle på engelsk, mens 33 også angiver tysk og 15 også fransk. Dette bekræftes tydeligt af interviewene.

I spørgeskemaundersøgelsen er det ’de interessante arbejdsopgaver’ sammen med ’den øgede værdi på arbejdsmarkedet’, som 37 respondenter fremhæver positivt. Det mest anvendte sprog er igen engelsk, mens 31 også angiver tysk og 16 fransk.  I interviewene er dette udtrykt ved at beskrive sprogkompetencer som karrierefremmende.

Mit JA