Gå til sidens indhold

Pensionsopsparingerne dykker, også hos PJD

Coronakrisen efterlader tydelige aftryk på verdensøkonomien og også i afkastet på investeringer for første kvartal hos PDJ. Her får du pensionsstatus efter årets første tre måneder.

Coronakrisen har medført store tab på de finansielle markeder, og det påvirker også opsparingerne til pension.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har kunnet mærke det store dyk på aktiemarkederne verden over på sit investeringsafkast ved, at det i første kvartal 2020 ligger på -11,3 procent mod 10,3 procent i 2019. Det skriver PJD på sin hjemmeside.

Årsagen er ifølge pensionskassen, at de fleste børsmarkeder i marts faldt med mere end en tredjedel – en udvikling, der ikke er set lignende siden finanskrisen i 2007-2009. PJD oplever dog ikke kun lave afkast på aktieinvesteringerne, der er også fald på afkastet fra andre investeringer.

Pensionskassens medlemmer har i øjeblikket en depotrente på 2,6 procent efter pensionsafkastskat. Den finansielle ustabilitet kommer ikke til at påvirke størrelsen af den pension, man som pensionist får udbetalt i år.

Størrelsen af næste års udbetalinger fastsættes først ved årsskiftet, og det er endnu for tidligt at sige, i hvor høj grad udbetalingen bliver påvirket af faldet i første kvartal.

Pensionskunder hos PJD ser dog ud til muligvis at kunne slippe lettere igennem krisen end andre pensionskunder. I en analyse fra ATP lyder det nemlig, at tabene især påvirker pensionsopsparinger, der er placeret i markedsrenteprodukter, hvor der ikke er garanteret en pensionsydelse for den opsparing, der indbetales til, og hvor opspareren selv bærer investeringsrisikoen.  

Og det har kan have store konsekvenser for pensionskunder nær pensionsalderen ifølge analysen. Hvis værdien af din pensionsopsparing fx falder med 20 procent tre år før pensionsalderen, og du vil nå samme pensionsydelse som før coronakrisens indtog, er der kun to muligheder: enten skal du arbejde to-tre år ekstra, eller også skal du sparer 33 procent ekstra op af din indkomst de sidste tre år før pensionering.

Og det er langt størstedelen af danskerne med pensionsindbetalinger til livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der står i den situation. Andelen af indbetalinger til et markedsrenteprodukt er ifølge Finanstilsynet steget fra 8,3 procent i 2003 til 68,6 procent i 2018.

Mit JA