Gå til sidens indhold

Økonomisk råd: Coronakrisen får markant betydning for dansk økonomi

De Økonomiske Råds formandskab har netop offentliggjort en rapport om produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, og den er mærket af den aktuelle coronakrise. ”Aktivitetsfaldet og stigningen i ledigheden vil med stor sikkerhed blive markant,” skriver formandskabet.

”Det globale udbrud af COVID-19 i begyndelsen af 2020 vil i en periode få betydelige konsekvenser for hele verdensøkonomien.”

Sådan indleder De Økonomiske Råds formandskab afsnittet om coronavirussens påvirkning på økonomien i den produktivitetsrapport, som netop er udkommet.

For coronapandemien har allerede ført til faldende udbud og efterspørgsel som følge af den globale økonomiske nedlukning, og det gør, at vi kan se frem til en væsentligt lavere aktivitet i 2020 end i de foregående år, står der i rapporten.

Udbuddet er faldet globalt som følge af lukkede virksomheder og lukkede grænser, der sætter forsyningskæder under pres, og efterspørgslen er også dalet drastisk som følge af nedlukningen af mange samfund. Effekterne begynder i serviceerhverv, men vil med tiden ramme bredere, vurderes det i rapporten.

Faldende efterspørgsel i udlandet og særligt hos vores væsentligste samhandelspartnere i EU, Storbritannien og USA vil desuden reducere eksportmulighederne, og øget usikkerhed vil potentielt svække forbrugsefterspørgslen.

I Danmark som i mange andre europæiske lande har en lang række tiltag rettet mod at begrænse smittespredningen også reduceret det effektive arbejdsudbud, blandt andet som følge af manglende pasningsmuligheder af børn, fordi skoler og institutioner er lukket, men også på grund af sygdom, karantæne og hjemsendelse af ansatte.

Alt dette gør, at verdensøkonomien nu er i en recession, som uundgåeligt vil fortsætte noget tid endnu.

En nylig analyse fra Den Internationale Valutafond (IMF) peger på, at den økonomiske coronakrise vil ramme hårdere end finanskrisen i 2008-2009.

”Aktivitetsfaldet og stigningen i ledigheden vil med stor sikkerhed blive markant. Virusudbruddet er i sin natur midlertidig, men det er uvist, hvor længe det vil vare ved,” skriver De Økonomiske Råds formandskab i rapporten.

Der er dog også håb for, at det ikke vil gå lige så galt som ved finanskrisen:

”Det er ikke formandskabets vurdering, at dansk økonomi aktuelt er præget af væsentlige ubalancer relateret til eksempelvis arbejdsmarkedet eller boligmarkedet, sådan som det eksempelvis var tilfældet i forbindelse med konjunkturtilbageslaget i 2008-09. Det taler for, at genopretningen sandsynligvis kan ske hurtigt, når tilbagegangen er ophørt (…) Der er imidlertid risiko for, at et større tilbageslag, selv om det er relativt kortvarigt, kan få konsekvenser for produktivitets- og velstandsudviklingen,” står der i rapporten.

Derfor mener De Økonomiske Råds formandskab også, at det er godt, at regeringen og Folketinget har gennemført en række tiltag for begrænse de økonomiske skadevirkninger af virusudbuddet i form af antallet af opsigelser og virksomhedslukninger.

Samme holdning er der hos Akademikerne, JA’s hovedorganisation:

”Det er fornuftigt, at regeringen med en lang række pakke har valgt at holde under dansk økonomi gennem sundhedskrisen, så vi hurtigt kan få gang i hjulene igen på den anden side. Det er vigtigt, at dansk økonomi hurtigt kommer tilbage på vækstsporet, da det også har betydning for danskernes velstand på både kort og mellemlang sigt,” siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

”Kommer der ikke gang i dansk økonomi igen, kan det blive nødvendigt at genstarte økonomien. Her kunne det være nærliggende, at en sådan genstart samtidig adresserede de store klimaudfordringer ved at fremrykke den nødvendige grønne omstilling af dansk økonomi," siger han.

Mit JA